Tänään ei ole mikä tahansa perjantai – tänä samaisena päivänä vuonna 1844 syntyi Minna Canth, joka oli yksi aikansa merkittävistä suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvon uranuurtajista. Hän on nainen, jota käy kiittäminen monista tänä päivänä ehkä itsestään selviltäkin tuntuvista saavutuksista, kuten sukupuolesta riippumattomasta koulutuksesta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei kuitenkaan ole valmis vaan työ jatkuu. Tasa-arvon kysymyksiä on tärkeä tarkastella eri näkökulmista. Vaikuttamisen mahdollisuuksia löytyy niin yhteiskunnan, yhteisöjen kuin ihmissuhteidenkin tasolta. Jokaisen meistä on hyvä pysähtyä miettimään omia asenteitamme, ajatuksiamme, tunteitamme ja tapojamme toimia tasa-arvoon liittyvien kysymysten äärellä.

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössämme teemme arkisia asioita kaikenlaisen tasa-arvon edistämiseksi jokaisessa kohtaamisessa. Tärkeimpänä tavoitteenamme on työskennellä perhe- ja lähisuhdeväkivallan katkaisemiseksi ja turvallisen arjen vahvistamiseksi. Sukupuolittunut väkivalta on edelleen tasa-arvon toteutumisen kannalta suuri yhteiskunnallinen ongelma Suomessa ja myös globaalilla tasolla. Vuonna 2015 voimaan tullut Istanbulin sopimus myös velvoittaa meitä koko yhteiskuntana työskentelemään kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa, kitkemään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä auttamaan siitä kärsiviä.

”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys.”
– Minna Canth

Voit lukea aiheesta lisää esimerkiksi:
Tietoa tasa-arvosta: Naisiin kohdistuva väkivalta, Sosiaali- ja terveysministeriö.
Canth, Minna (1844-1897), Biografiakeskus
Väkivallan ekologinen malli, WHO

Johanna ja Maria
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö

Artikkelikuvan piirros: Piia Välitalo