Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö on tehnyt vuoden 2022 ajan POPsoten Tulevaisuuden sote-keskushankkeen Lapset, nuoret ja perheet – kehittämisohjelman järjestöpilottihanketta, jonka tavoitteena oli vähentää lähisuhdeväkivaltaa ja lieventää siitä syntyviä seurauksia sekä vahvistaa lähisuhdeväkivaltatyön osaamista alueen ammattilaisten keskuudessa. Hanke oli nimeltään Turvasuunnitelma- tapaaminen ja se oli tarkoitettu yhteistyötapaamiseksi lähisuhdeväkivaltatyön sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen sekä asiakkaan kanssa. Pilotti oli suunnattu lähisuhdeväkivallan eri osapuolille, kokijoille, tekijöille ja lapsille. Hankkeessa järjestettiin myös turvasuunnitelmainfoja ammattilaisille, ja tehtiin kysely ammattilaisille lähisuhdeväkivaltatyön palveluista hyvinvointialueella. 

Palautteiden mukaan yhteistapaamisena tehdyt turvasuunnitelmat koettiin tarpeellisina. Asiakkaat kokivat, että tapaamisissa käsiteltiin heille merkityksellisiä asioita. Ammattilaiset antoivat hyvää palautetta muun muassa arkea turvaavien keinojen suunnittelusta sekä lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijan erityisosaamisesta. Ammattilaisille pidettyjen infojen palautteissa esiin nousivat lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puuttumisen haasteet. Turvasuunnitelmaa pidettiin kuitenkin tärkeänä, osallistavana ja vaikuttavana interventiona. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa ammattilaisten näkemyksiä lähisuhdeväkivaltatyön palveluista hyvinvointialueella. Vastauksia kyselyyn saatiin niukasti, mutta yhteisinä teemoina niissä nousivat esiin ammattilaisten epätietoisuus lähisuhdeväkivallan palveluista, koordinoinnista ja kehittämisestä alueella sekä koulutuksen puute.  

Hanke päättyy, mutta lähisuhdeväkivallanvastainen työ eri osapuolten auttamiseksi jatkuu. Haluamme kiittää POPsote-kehittämishanketta ja sen myötä rakentunutta yhteistyötä ammattilaisten sekä asiakkaiden kanssa. Tästä on hyvä jatkaa. Me täällä Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä kehitämme toimintaamme entistä tietoisempina asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeista. Vuosien aikana kertynyt hiljainen tieto, koulutetut ammattilaiset ja asiakkaiden osallisuus rakentavat vahvan pohjan auttamiseen sekä tietoisuuden lisäämiseen jatkossakin. 

Lisätietoa hankkeen toimintamallista Turvasuunnitelma -tapaaminen | Innokylä (innokyla.fi) 

Turvallista ja rauhallista joulunaikaa, 

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön työntekijät

Kirjoittanut: Maria Lappalainen