Turvasuunnitelma tapaamiset– järjestöpilotissa ennaltaehkäistään lähisuhdeväkivaltaa Pohde- hyvinvointialueella. 

“Turvasuunnitelma on tärkeä tehdä aina, kun perheessä tai läheisessä suhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa. Turvasuunnitelman tavoitteena on muun muassa auttaa ihmistä jäsentelemään ja pohtimaan keinoja, joilla voi ennakoida väkivallan uhkaa, ja turvata itseään sekä läheisiään lähisuhdeväkivallalta. Käytössä oleva turvasuunnitelma on lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn ensiaputaito’’. – Lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija 

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö tekee yhtä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Pohteen järjestöpilottihanketta. Se on nimeltään Turvasuunnitelma tapaaminen-järjestöpilotti. Pilotin tavoitteena on vähentää lähisuhdeväkivaltaa ja lieventää siitä syntyviä seurauksia sekä vahvistaa lähisuhdeväkivaltatyön osaamista alueen ammattilaisten keskuudessa. Pilotti on suunnattu eri-ikäisille lähisuhdeväkivallan osapuolille, jotka voivat olla kokijoita, tekijöitä tai lähisuhdeväkivallalle altistuneita nuoria ja lapsia. Lisäksi se on työväline sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kun he epäilevät lähisuhdeväkivaltaa perheessä tai tunnistavat perheen avuntarpeen.  Turvasuunnitelmatapaamisten lisäksi hanke järjestää ammattilaisille turvasuunnitelmainfoja, joissa on mahdollisuus saada lisätietoa turvasuunnitelman tekemisestä, hyödyistä ja tapaamisen järjestämisestä. 

Turvasuunnitelmatapaamisen voi varata sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tai asiakas itse. Tapaaminen järjestetään verkossa, joka mahdollistaa erityispalvelun saavutettavuuden laajasti koko hyvinvointialueella. Tapaamisessa on asiakkaan lisäksi lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, jotka laativat yhdessä asiakkaan tarpeita vastaavan turvasuunnitelman.  Tapaaminen voi olla yksittäinen, mutta jatkotuki sekä turvasuunnitelman päivittäminen on usein tarpeen. Ammattilaisten yhteistyö mahdollistaa jatkotuen suunnittelun jo samalla käynnillä. Yhteistyö vahvistaa myös lähisuhdeväkivaltatyön osaamista hyvinvointialueella. 

“Väkivallan tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja palveihin ohjaaminen on tärkeää työtä väkivallan ennaltaehkäisemisessä ja auttamisessa. Puheeksi ottaminen ja auttaminen helpottuu, kun työtä tekee.’’ – Lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija 

Turvasuunnitelmatapaamisen voi varata olemalla yhteydessä oman alueen sosiaalityöntekijään tai suoraan Lähisuhdeväkivaltatyön yksikköön. Ammattilaiset voivat varata turvasuunnitelmaesittelyn puhelimitse tai sähköpostilla. 

Väkivaltaan saa apua ja siitä voi selvitä. Pohde- hyvinvointialueella on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämä turvakoti, joka päivystää ympäri vuoden 24/7. Lisäksi saatavilla on matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa kaikille väkivallan osapuolille yhdistyksen Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.  

Lisäksi apua saa esimerkiksi Nollalinjasta ja Ensi- ja turvakotien liiton chatista. Hae rohkeasti apua! 

Hyvää ja turvallista syksyn jatkoa toivottavat Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön työntekijät. 

p. 040-5140400 

www.oetk.fi