Oulun ensi- ja turvakoti ry:n alla toimiva mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jonka kulmakiviä ovat lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. Mieskaveritoiminta ei ole tukihenkilötoimintaa, vaan kaveruutta, joka parhaimmillaan kestää läpi elämän. Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia toimintaa mieskaveritoiminnassa mukana olevien lasten näkökulmasta. Tavoitteena oli nostaa esiin mieskaverin merkitys lapsille sekä kokemuksia mieskaveritoiminnasta kokonaisuutena.

”Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin, että mieskaveri on tärkeä henkilö jokaisen mieskaveritoiminnassa mukana olevan lapsen elämässä. Kaverisuhteessa korostuivat luottamus ja vastavuoroisuus. Hyvän ja rakentavan vuorovaikutuksen toteutumisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että se tapahtuu arvostavassa ja kunnioittavassa ilmapiirissä.”

Lue opinnäytetyö Theseuksesta: ”Saa hyvän kaverin, johon voi luottaa ja tehä kaikkea kivaa”: Oulun mieskaveritoiminta lasten näkökulmasta.
Kalliosalo, Leena; Kohonen, Sanna; Seppälä, Marjaana (2021)