Kotona tehtävä perhetyö sisältää väkivaltaerityisen Alvari-perhetyön ja Varpu-vaativan vauvaperhetyön. Alvari-perhetyö aloitettiin Oulun ensi- ja turvakoti ry:llä vuonna 2003 ja Varpu-perhetyö vuonna 2015. Sekä Alvari- että Varpu-perhetyö ovat tehostettua perhetyötä. Molemmat ovat lastensuojelun tai perhepalveluiden asiakkuudessa olevien perheiden pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kotona toteutettavaa arviointia ja sosiaalista kuntoutusta. Alvari-perhetyö on kohdennettu perheille, joissa on tai on ollut perhe- tai kuritusväkivaltaa. Varpu-vaativa vauvaperhetyö on kehitetty perheille, joissa on vauva-arjen haasteita ja lastensuojelullisia huolenaiheita. Oulun ensi- ja turvakoti tarjosi perhetyötä Oulussa sekä ympäristökunnissa.

Perhetyötä on tehty perheiden kotona. Työskentelyssä on huomioitu koko perhe, sekä huoltajat, että lapset. Työmenetelmänä ovat olleet keskustelut, käyttäen tukena erilaisia materiaaleja. Lasten kanssa työskentelyyn on ollut omat materiaalit. Asioita on työstetty leikin, piirtämisen ja pelien avulla. Perhetyön parissa on tehty myös yksilötyötä.

Oulun ensi- ja turvakodin perhetyössä on pidetty tärkeänä, että työntekijöiden vaihtuvuus perheissä on ollut vähäistä. Luottamuksen rakentuminen mahdollistuu, kun perheessä työskentelee pitkäjänteisesti samat työntekijät. Jokaiselle perheelle nimettiin vastuuohjaaja. Erikoisuutenamme oli, että meillä oli kaksi toisistaan poikkeavaa perhetyön muotoa, joista toinen oli erikoistunut vauvatyöhön ja toinen väkivaltatyöhön.

Perheiden asiakkuudet olivat kestoltaan muutamasta kuukaudesta yli vuoteen. Perheet tulivat työskentelyyn ensi- ja turvakodin laitosjakson jälkeen, avopalvelutyöskentelystä tai suoraan lastensuojelun lähettäminä. Vuonna 2020 Alvari-perhetyötä tehtiin 16 perheessä ja Varpu-perhetyötä 6 perheessä. Yhteensä perhetyötä tehtiin vuoden 2020 aikana 63 lapsen kanssa. Vuonna 2019 Alvari-perhetyötä tehtiin 19 perheessä ja Varpu-perhetyötä 8 perheessä, ja lapsia oli työskentelyssä mukana yhteensä 63.

Yhdistyksen asiakastyöhön on toimintavuosien ohjautunut väkivallasta ja monenlaisesta kaltoinkohtelusta kärsineitä perheitä, joita olemme pystyneet auttamaan tehokkaasti. Lähisuhdeväkivaltatyömme vakauttava ja vaikuttava työote edellyttää kuitenkin sitä, että henkilökunta on kokenutta ja vakituista sekä hyvin perehtynyttä lähisuhde- ja traumatyöhön ja että maksettavaa työaikaa on myös henkilöstön palautumiseen ja koulutukseen. Kilpailutuksen määrittelemillä hinnoilla ei tällaista työtä voi kuitenkaan tehdä, vaan taloudellinen kannattavuus edellyttäisi työntekijöiltä repaleista päiväkalenteria. Tämä ei kuitenkaan mahdollista riittävän laadukasta työtä. Siksi Oulun ensi- ja turvakoti ry:n tehostettu perhetyö joudutaan lopettamaan tappiollisena maaliskuussa 2021. Nykyisten asiakasperheiden kanssa työskentely hoidetaan loppuun.

Yhdistyksen mielestä sen Alvari-perhetyö on luonteeltaan erityisen vaativaa Lähisuhdeväkivaltatyötä ja taas Varpu-perhetyö erityisen vaativaa vauvaperhetyötä, joita molempia tulisi tehdä myös kotiin vietävänä.