Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelun kansalaisjärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Oulun ensi- ja turvakoti ry:n tarkoituksena on turvata lasten oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä, ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä traumatisoitumista.

Avasimme marraskuussa 2015 Haukiputaalle 40-paikkaisen ja joulukuussa 2015 Myllytulliin myös 40-paikkaisen tukiasumisyksikön ilman huoltajaa yksin maahan tulleille turvapaikanhakijoille. Myllytullin tukiasumisyksikkö lakkautettiin Maahanmuuttoviraston päätöksellä 30.9.2016 ja Haukiputaan tukiasumisyksikkö 30.11.2016.

Halusimme jatkaa toimintaa alaikäisten oleskeluluvan saaneiden nuorten parissa hyödyntäen vastaanottoyksiköistä saamaa kokemusta. Oulusta kuntapaikan saaneille alaikäisille Oulun ensi- ja turvakoti ry avasi kotouttamispalvelut Myllytulliin lokakuussa 2016. Kotouttamispalvelut käsittävät 20-paikkaisen tukiasumisyksikön, jossa nuoret asuvat varsin itsenäisesti huolehtien arjen askareista. Tukiasumisyksikössä asuu 16-21 -vuotiaita nuoria. Perheryhmäkoti on tarkoitettu 16-17 -vuotiaille nuorille ja he tarvitsevat enemmän tukea arjessa. Nuoret kuuluvat Oulun kaupungin palveluiden piiriin. Perheryhmäkoti muuttaa Haukiputaalle Onnelan lomakodin tiloihin 1.8.2017 mennessä tukiasumisyksikön jäädessä Myllytulliin.

Yhteystiedot

Airi Mäntylä

Myllytullin kotouttamispalveluiden yksikönjohtaja

puh. 040 – 7118224

email. airi.mantyla@oetk.fi