Ensikoti Orvokki on osa Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää. Orvokki on viisipaikkainen päihdeongelmiin erikoistunut ympärivuorokautinen kuntoutusyhteisö raskaana oleville tai jo synnyttäneille vauvaperheille. Tavoitteena on, että äiti tulee kuntoutukseen hyvissä ajoin ennen synnytystä. Näin voidaan ennaltaehkäistä sikiövaurioita ja luoda pohjaa hyvän varhaisen vuorovaikutuksen kehittymiselle. Kahden vanhemman perheissä toinen vanhemmista voi osallistua kuntoutukseen myös kotona asuen. Vanhemmat voivat käydä lääkkeellisessä korvaushoidossa kuntoutusjakson aikana.

Päihteitä käyttävän perheen ensikotihoidossa yhdistyvät lastensuojelutyö ja päihdekuntoutus. Vauvan hyvinvointi ja sitä tukeva varhainen vuorovaikutus ovat keskiössä työskentelyn kaikissa vaiheissa. Perheen kuntoutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. Kuntoutus toteutuu sekä yhteisöhoidon periaatteella että yksilötyöskentelynä. Yhteisökuntoutus on päihteettömän arjen harjoittelemista kunnioittavassa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä, vertaistukea hyödyntäen. Asiakkaat kantavat vastuuta sekä päätöksenteosta että arjen toiminnoista yhdessä työntekijöiden kanssa.  Yhteisön arkea rytmittävät myös erilaiset ryhmät.

Ensikoti Orvokissa työskentelee koulutettu moniammatillinen työryhmä. Henkilökunnallamme on monipuolista menetelmäosaamista, jota hyödynnämme asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista arvioimme säännöllisesti järjestettävissä yhteisökokouksissa sekä palavereissa lastensuojelun ja muun verkoston kanssa. Kuntoutuksen etenemisestä raportoimme myös kirjallisesti kuukausittain. Kuntoutuksen päättyessä perheiden kanssa laaditaan suunnitelma jatkotuen toteutumisesta sekä kirjallinen yhteenveto kuntoutusjaksosta.