Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n yhteishanke Tietoiseksi – Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus laitettiin alulle vuonna 2019. Hanke vastaa selkeään tarpeeseen tarjoten aikuisväestön seksuaalineuvontaa, monikulttuurista seksuaaliterveysmentorointia ja -mentorikoulutusta sekä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden neuvontaa.

Tietoiseksi-hankkeen työntekijät
Paula Mällinen, Sanna Ukonaho, Luz Peltoniemi ja Muaamar Al-Saffar Tietoiseksi-hankkeesta

Tietoiseksi-hankeen seksuaaliterveysneuvontaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse, chatissa tai sähköpostitse. Joskus etäneuvonta riittää, mutta myös kasvokkain tapahtuvia tapaamisia on mahdollista sopia. Tietoiseksi-hanke tarjoaa matalan kynnyksen palveluita, joten asiakkaan tietoja ei kirjata ylös. Asiakas voi halutessaan asioida täysin nimettömänä. Oli avun tarve mikä tahansa, apua kannattaa hakea rohkeasti. Ei ole niin pientä tai isoa asiaa, etteikö yhteyttä voisi ottaa.

Asiakasprofiilista on saatu vastikään tietoa: apua hakevien keski-ikä yllättävän korkea ja asiakkaissa on paljon miehiä. Lue myös Ylen artikkeli: Mitä miehet kysyvät seksuaalineuvonnassa?

Aikuisväestölle suunnattu seksuaaliterveysneuvonta sai alkunsa, kun Seritatyön matalan kynnyksen puhelimeen tuli paljon puheluita, jotka koskivat ”tavallista seksuaalineuvontaa”. Seritatyön neuvonta on tarkoitettu seksuaalirikoksen tekijöille, potentiaalisille tekijöille tai heille, jotka ovat huolissaan oman seksuaalisen käytöksen muuttumisesta laittomaksi, sekä heidän läheisilleen. Seritatyö oli pioneerityötä, jota toteutetaan edelleen yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n kanssa.

Tietoiseksi-hanke tarjoaa seksuaalineuvontaa pääasiassa aikuisväestölle, sillä nuorille ihmisille (alle 29-vuotiaille) on olemassa Oulussa omat palvelunsa. Valtakunnallisesti aikuisväestölle suunnattua seksuaalineuvontaa on Helsingissä, Joensuussa ja Mikkelissä. Oulussa seksuaalineuvontaa saa sairauspohjaisesti naisten- tai miestentautien yksityisiltä klinikoilta. Maksuttomat matalan kynnyksen palvelut aikuisväestölle ovat kuitenkin vähissä. Oulun kaupunki on vastikään polkaissut käyntiin kunnallisen seksuaalineuvontalinjan aikuisille, mutta se on toiminnassa tällä hetkellä vain tunnin viikossa. Tietoiseksi-hanke on syntynyt paikkaamaan näiden palvelujen puutetta Pohjois-Suomessa. Palvelujen löytyminen Etelä-Suomessakaan ei ole ilmiselvää, sillä Tietoiseksi-hanke saa yhteydenottoja ympäri Suomea.

Yleensä Tietoiseksi-hankkeen seksuaalineuvontaan vastaa Sanna Ukonaho, joka on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja. Seksuaalineuvontaan otetaan yhteyttä yksilöasiakkaana, mutta pariskuntana apua hakevien määrä on nousussa. Suurimmalla osalla ongelmat kietoutuvat parisuhteeseen, haaveisiin parisuhteesta tai eroasioihin. Parisuhteen seksuaalisuuden eritahtisuus on yleisin asia, mihin apua haetaan.

Tietoiseksi-hanke toimii myös monikulttuurisesti ja kulttuurisensitiivisesti. Seksuaalineuvontaa tarjotaan myös monikulttuurisiin parisuhteisiin. Kantasuomalaisten parisuhteessa saattavat hiertää erilaiset asiat, kuin parisuhteessa, jossa toinen osapuoli on ulkomaalaistaustainen.

Maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten kanssa työskentely on erilaista kuin suomalaisen kanssa, koska työskentelyyn ja luottamuksen syntymiseen tarvitaan enemmän aikaa. Auttajan pitää olla kulttuurisensitiivinen, mutta se ei saa estää oikean tiedon levittämistä. Ylipäätään seksuaalisuudesta puhuminen voi olla hyvin herkkä paikka jopa ammattilaisen kanssa.

Seksuaaliterveysmentorien koulutuksella pyritään edistämään seksuaalioikeuksien toteutumista ja seksuaaliterveyttä monikulttuurisissa yhteisöissä. Tällä hetkellä Tietoiseksi-hanke on kouluttanut 15 mentoria. Hankkeesta voi tilata mentorointityötä. Kulttuuriyhteisöissä tapahtuva mentorointityö tehdään Tietoiseksi-hankkeen työntekijän työparina.

Seksuaalineuvoja Luz Peltoniemi on kotoisin Perusta ja tarjoaa seksuaalineuvontaa ja -ohjausta espanjan kielellä. Seksuaaliterveysmentori Muaamar Al-Saffar on kotoisin Irakista ja hän tekee tarvittaessa hankkeelle tulkkaus- ja käännöstöitä. On suuri etu, että seksuaaliterveysmentori on itse kielitaitoinen. Osa asiakkaista ei halua ulkopuolista tulkkia. Mentoroinnissa kielitaito on tarpeen, sillä osassa kielistä ei välttämättä ole suomen kieltä vastaavia sanoja kuvaamaan asioita riittävän tarkasti. Hanke tarjoaa puhelinneuvontaa arabian kielellä.

Tietoiseksi-hankkeessa Paula Mällinen, psykoterapeutti ja seksuaalikasvattaja, tarjoaa yksilöllistä keskusteluapua ja tukea seksuaalisuutta loukkaavan väkivaltakokemuksen jälkeen. Apu on tarkoitettu niille, jotka kokevat, että heidän seksuaalioikeuksiaan on loukattu tai loukataan, sekä heidän läheisilleen. Jos oman avuntarpeen arviointi on hankalaa, voi olla ensin yhteydessä puhelimitse, chatissa tai sähköpostitse. Tapaamiseen voi tulla yksin, tukihenkilön kanssa, saatettuna tai ohjattuna toisesta auttavasta tahosta. Keskusteluapu on matalan kynnyksen palvelu, eikä asiakastietoja kerätä.

Seksuaalisuus on elämän voimavara. Tietoiseksi-hanke tekee arvokasta työtä, jotta jokaisen ihmisen seksuaalioikeudet voivat toteutua.

Tietoiseksi – Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskuksen työntekijät:

Paula Mällinen, hankepäällikkö, lähisuhdeväkivaltatyön erityisasiantuntija ja seksuaalikasvattaja, Oulun ensi- ja turvakoti ry

Luz Peltoniemi, seksuaalineuvoja. Hanketyön monikulttuurinen seksuaaliohjaus- ja neuvonta, seksuaaliterveysmentorityö. Vuolle setlementti ry

Sanna Ukonaho, sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja. Hanketyön seksuaalineuvonta, asiakkaiden vastaanotto, yksilötyö, chat- ja puhelintyö, seksuaalikasvatus ja opiskelijayhteistyö. Vuolle Setlementti ry

Muaamar Al-Saffar, seksuaaliterveysmentori. Hanketyön tulkkaus- ja kääntötyö, seksuaaliterveysmentorityö, parisuhdetyö, puhelinpäivystys arabiaksi. Oulun ensi- ja turvakoti ry