Tule kuulemaan Vauvatalon vapaaehtoistoiminnasta ja sen mahdollisuuksista! Tilaisuus käsittelee doula- ja äitikaveritoimintaa sekä Vauvatalolla vapaaehtoisena toimimista.

Tilaisuus pidetään Teams-yhteydellä maanantaina 28.11. klo 16–17.30.

Ilmoittautumista ei tarvita. Tässä osallistumislinkki:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tai liity tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMwNzkwNGYtN2JiMC00OTdmLThiMzItZTBiZWMzNWYxMDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d56bee5-37a9-4bd7-ad5b-7485512ec051%22%2c%22Oid%22%3a%22dc0a13be-e83e-4544-a93f-6ce2c03155da%22%7d

Tervetuloa mukaan!