Yhdistyksen vuosikokous pidettiin ke 31.3.2021 Oulun Myllytullissa Vilja-salissa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös Teams-yhteydellä etänä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Airi Mäntylä ja sihteerinä Timo Peltovuori. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Laure Kurkela ja Sirkka Viitala. Kokouksen etäyhteyksistä vastasi Tekantti Oyn Mika Tikkala ja teknisestä avusta viestintätiimissä Lauren tukena Piia Välitalo. Kokouksen pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Laure Kurkela ja Sirkka Viitala.

Kokouksen päätöksiä:

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Sirkka Viitala. Hallituksen erovuoroisista Tanja Ryyminin tilalle valittiin Tiinaleena Kurki. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Marjo Sormunen, Kirsi Iisakka, Kirsti Keskitalo, Jaana Hasiwar, Eija Roininen, Lauri Sarviaho ja Terttu Turunen. Tanja Ryymin sai lämpimät kiitokset hallitustyöskentelystään ja samalla toivottiin hänen vielä jatkavan yhdistyksen sisäisenä toiminnantarkastajana. Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) liittokokousedustajiksi 25.4.2021 valittiin puheenjohtaja Sirkka Viitala ja varapuheenjohtaja Kirsti Keskitalo. Kirsti asetettiin myös ehdolle ETKL:n liittohallitukseen. Yhdistyksen tilintarkastajana jatkaa HT Soili Raive-Annanolli (MOV tilintarkastus Oy) ja uutena KHT Annukka Peltoniemi (PwC Oy). Hän siirtyy HT, JHT Outi Kirvesojan (PwC Oy) tilalle. Outia kiitettiin lämpimästi hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

Ensi vuoden jäsenmaksuksi päätettiin nykyinen 10 euroa jäsen, 50 euroa kannatusjäsen ja 100 euroa yhteisöjäsen.

Kokouksessa käsiteltiin myös EnsiMänty-hankeen kaavauudistus sekä hyväksyttiin Oulun seudun Mäntykoti ry:n ja Oulun kaupungin kanssa tehty Toteuttamissopimus ja Esisopimus tonttien vuokraamisesta. Yhdistyksen toimintakertomus vahvistettiin ja toimintasuunnitelmaa tarkistettiin mm. EnsiMänty -hakkeen osalta. Yhdistys pyrkii edelleen saamaan yhdistetylle Kangastien tontille nouseviin uudisrakennuksiin omia toimitilojaan. Jos niiden vuokrat kuitenkin nousevat kohtuuttomiksi, niin toimintaa jatketaan vuokratiloissa muualla Oulussa. Yhdistyksen omistuksessa oleva ja nykyisin Turvakotina toimiva sekä kaavassa säilytettävä A-talo silti kunnostetaan ja siellä jatketaan yhdistyksen muuta toimintaa.

Kokouksessa vahvistettiin myös yhdistyksen tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Yhdistyksen liikevaihto oli viime vuonna 4,2 miljoonaa ja hiukan yli 90.000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäinen tulos onkin tarpeen, sillä rakennusaikaiset väistötilat sekä A-talon korjauskulut vaativat resursseja. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 234.