Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodit hoitavat ja kuntouttavat päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä valtion tuella. Kuntoutus on kunnalle maksutonta kolmen ensimmäisen kuukauden osalta. Tällä helpotetaan raskaana olevien naisten hoitoon pääsyä mahdollisimman varhain sikiövaurioiden syntymisten ehkäisemiseksi. Raskausajan täyssubvention on tarkoitettu raskaudenaikaisen hoidon turvaamiseksi ja sen kesto on enimmillään 3 kuukautta (90 kalenteripäivää) raskausajasta. Edellytyksenä on, että kunta sitoutuu jatkamaan hoitoa ensikodissa subventioajan jälkeen. Kolmen kuukauden jälkeen hoidosta peritään hoitovuorokausimaksu normaalin käytännön mukaisesti.

Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneet, koko maata palvelevat Pidä kiinni® -ensikodit:

  • Espoossa Ensikoti Helmiina, paikkakyselyt 050 4679306
  • Helsingissä Oulunkylän ensikoti, paikkakyselyt 040 504 5182
  • Kuopiossa Ensikoti Pihla, paikkakyselyt 0443697204
  • Turussa Ensikoti Pinja, paikkakyselyt 041 5136188
  • Rovaniemellä Ensikoti Talvikki, paikkakyselyt 040 7309260
  • Kokkolassa kaksikielinen Ensikoti Iida, paikkakyselyt 044-259 3990

Lisätietoa: Kehittämispäällikkö, Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson (09) 4542 4440, 040 735 8221