Yli puolet pienten lasten vanhemmista on miettinyt eroa jossain kohtaa nykyistä parisuhdettaan. Erityisesti pienten lasten vanhempia kuormittavat vähäinen yhteinen aika ja yksinäisyys. Kolmasosa kokee myös jääneensä ilman tarvitsemaansa tukea parisuhdepulmiinsa. Tiedot käyvät ilmi Ensi- ja turvakotien liiton, Parisuhdekeskus Kataja ry:n ja Väestöliiton tekemästä kyselystä alle kouluikäisten lasten vanhemmille.

56 prosenttia pienten lasten vanhemmista kertoo harkinneensa eroa, selviää järjestöjen tuottamasta kyselystä. Useimmin eroa on pohdittu vauvavuoden jälkeen. Taustalla on erityisesti ajankäyttöongelmat ja niihin liittyvä tyytymättömyys. Varsinkin vähäinen yhteinen aika haastaa parisuhteita. Lisäksi moni kokee, ettei aikaa riitä omalle hyvinvoinnille. Sitoutuneisuus parisuhteeseen ja yhteiset lapset ovat suurimpia tekijöitä, jotka saavat parit pysymään yhdessä.

”Nämä eivät ole uusia ilmiöitä, mutta edelleen ajankohtaisia huolimatta siitä, kuinka yleisiä tiedämme niiden olevan. Julkinen järjestelmä ei kykene yksin vastaamaan perheiden avuntarpeeseen, vaan järjestöjen ja perhepalveluiden yhteistyötä tarvitaan”, Parisuhdekeskus Kataja ry:n asiantuntija Laura Huuskonen sanoo.

Kyselyyn vastanneista neljännes oli eronnut lasten ollessa pieniä. Eropäätökseen vaikuttivat esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, tunneyhteyden, läheisyyden ja seksin puute sekä henkinen ja fyysinen väkivalta.

Kolmasosa kokee jääneensä ilman apua parisuhdeongelmissaan

Eroa pohtiessaan kyselyyn vastanneet ovat hyödyntäneet muun muassa pari- ja yksilöterapiaa, perhetyötä ja vertaistukea. Kuitenkin vain 7 prosenttia vastaajista koki, että parisuhteen ongelmiin on helppo hakea apua. Jopa kolmannes vastaajista oli jäänyt vaille kaipaamaansa tukea parisuhteeseen.

”Palvelut näyttävät edelleen olevan vaikeasti saavutettavia tai niistä ei ole riittävästi tietoa. Parisuhdepuheen ylläpitäminen ja vanhempien rohkaiseminen tuen pariin on kaikkien perheitä kohtaavien ammattilaisten vastuullaParisuhteen voinnista ja tuen tarpeesta eron jälkeen tulisi kysyä palveluissa, joissa perheitä kohdataan; paitsi neuvolassa, myös muualla terveydenhuollossa, perheneuvolassa, perheiden kohtaamispaikoissa ja päiväkodeissakin”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Tanja Koskinen.

Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia koki, että perhepalveluissa on tärkeää ottaa parisuhteen vointi puheeksi. 63 prosenttia sanoo, että parisuhteiden hyvinvoinnista pitäisi puhua enemmän. Kyselystä käy ilmi, että parisuhteen voinnista kysytään erityisen paljon neuvolassa, mutta muissa palveluissa selkeästi vähemmän.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä kevään ja syksyn 2021 aikana. Kyselyyn vastasi 225 alle kouluikäisten lasten vanhempaa.

Valtakunnallinen parisuhdeviikko 8.-14.11. nostaa esille hyvinvoivan ja turvallisen parisuhteen merkitystä perheen ja yksilön hyvinvoinnille. Ensi- ja turvakotien liitto, Väestöliitto ja Parisuhdekeskus Kataja tarjoavat matalan kynnyksen toimintoja kaikenlaisten parisuhteiden, eron pohdinnan, eron ja uusperheiden tueksi. Tukea on saatavilla helposti verkossa.

apuaeroon.fi