• Uuvuttaako vauvanhoito?
  • Koetko varhaisen vuorovaikutuksen puutetta vauvan/lapsesi kanssa?
  • Koetko arkesi haastavana?
  • Onko sinulla jaksamattomuutta vanhempana?
  • Oletko yksinäinen tai yksinhuoltaja?
  • Puuttuuko perheeltänne tukiverkosto?
  • Kärsitkö synnytyksen jälkeisestä masennuksesta?
  • Onko perheessäsi akuutti elämänkriisi kuten erotilanne?
  • Tarvitsetko tukea vauvan odotusaikana?

Päiväryhmä Esikko

Leikkihuone

Päiväryhmätoiminta on vanhemmalle ja alle 2-vuotiaille lapsille tarkoitettua ammatillisesti ohjattua ja tavoitteellista vertaisryhmätoimintaa. Ryhmään voi osallistua samanaikaisesti 4-5 perhettä. Ryhmään voi hakeutua jo raskausaikana saamaan vahvistusta tulevalle vanhemmuudelle. Ryhmään voi tulla jonkin yhteistyötahon ohjaamana tai ottamalla itse yhteyttä Esikkoon.

Ryhmän tavoitteena on vahvistaa ja tukea vanhemmuutta ja lapsiperheiden arkea, edistää vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, tukea lapsen iänmukaista kehitystä ja auttaa vanhempaa löytämään uusia voimavaroja ja toimintamalleja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Ryhmä tarjoaa osallistujille vertaistukea.

Toiminta edellyttää sitoutumista neljä kuukautta kestävään toimintakauteen. Toimintakaudet alkavat helmikuussa ja syyskuussa. Ryhmä kokoontuu kolmena päivänä viikossa, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 10-14.30.

Toimintapäivinä on ohjattua ryhmätoimintaa lapsille ja vanhemmalle. Joka päivä tehdään yhdessä ruokaa ja lisäksi ulkoillaan, leikitään, lauletaan, askarrellaan sekä keskustellaan vanhemmuuden monista puolista; iloista ja haasteista. Päiväryhmässä käy myös vierailevia luennoitsijoita kertomassa erilaisista lapsiperhearkeen liittyvistä teemoista ryhmän toiveiden mukaisesti.

Päiväryhmätoiminnassa huomioidaan koko perheen tuen tarve. Ryhmä pysyy samana toimintakauden ajan ja toiminta on perheille maksutonta. Ryhmästä muodostuu usein ryhmäläisille tärkeä tukiverkko, jossa voi jakaa lapsiperheen ja vanhemmuuden kokemuksia turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Yhteisötila

Näin hakeudut päiväryhmään

Voit hakeutua päiväryhmään jonkun hoitavan tahon ohjaamana esimerkiksi neuvolan kautta tai soittamalla tai täyttämällä itse alla olevan hakemuksen.

Hakemus päiväryhmään

Kerro hiukan perheestäsi ja elämäntilanteestasi ja ketä perheeseesi kuuluu? Kerro miksi hakeudut päiväryhmään, millaisia haasteita arjessasi on ja millaista tukea toivot?

Ota yhteyttä