Porin ensi- ja turvakotiyhdistys järjestää erilaista ryhmätoimintaa.

Kannustavaa vuorovaikutusta käytetään lapsityössä ryhmätoiminnan välineenä.  ICDP- ohjelman tarkoituksena on kehittää vanhemman ja lapsen välistä aktiivista ja myönteistä vuorovaikutusta. Ryhmätoiminnan tavoitteena on auttaa vanhempaa ymmärtämään, kuinka vanhemman oma suhtautumistapa vaikuttaa lapseen. Ryhmän toiminnassa keskitytään erityisesti lapsen tukemiseen, huomioimiseen ja kuulemiseen.

ICDP- Kannustava vuorovaikutus ryhmiä toteuttaa yhdistyksen lapsityöntekijä, jolta voit kysellä lisää ryhmätoiminnasta.

Vanhemman neuvo- ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia. Ryhmän toiminnan lähtökohtana on tarkastella eron jälkeistä vanhemmuutta sekä aikuisen että lapsen näkökulmasta, ohjata keskustelua menneestä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, pohtia toimivia ratkaisuja vanhempien keskinäisiin ongelmiin sekä tarkastella ja kehittää vanhemman omia vuorovaikutustaitoja.

Ryhmään voi osallistua samanaikaisesti 6-8 vanhempaa. Molemmat vanhemmat eivät voi osallistua samaan ryhmään.  Ryhmän ohjaajat haastattelevat osallistujat ennen ryhmän alkamista.

Ryhmän ohjaajat ovat suorittaneet Vanhemman neuvo- menetelmäkoulutuksen. Ryhmä käynnistyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.  Voit kysellä lisää ryhmän toiminnasta yhdistyksen lapsityöntekijältä tai jussityöntekijältä.

Lasten tanssi – ja liikeryhmän menetelmät vahvistavat vuorovaikutustaitoja, kehotietoisuutta, luovuutta ja oman kehon hahmotusta.

Lasten ryhmässä liikutaan luovasti pelien, leikkien ja tanssin avulla hyödyntäen tanssi- ja liiketerapian menetelmiä. Tunneilla liikutaan musiikin vaikuttamana ja liikkumiseen yhdistetään myös kuvan tekemistä. Lopuksi rentoudutaan ja rauhoitutaan.  Ryhmä on suunnattu alakouluikäisille lapsille.

Ryhmä toteutetaan yhdistyksen lapsityöntekijä sekä Tanssiterapia Piuman yhteistyönä. Ryhmään osallistuminen edellyttää ryhmää edeltäviä käyntejä lapsityöntekijän luona.

Tarkemmat tiedustelut ryhmästä yhdistyksen lapsityöntekijältä.

Lasten erovertaisryhmätoimita käynnistyy vuoden 2018 alussa.