Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa ketä tahansa. Muista, ettet ole yksin vaan apua on saatavilla!

  • Turvakodista voit saada apua ympäri vuorokauden kohdattuasi lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa.
  • Aikuisille suunnattu avokriisityö auttaa väkivallan kokijoita ja Jussi-työ väkivallan tekijöitä.
  • Lapsityössä autamme erilaisissa elämän kriisitilanteissa eläviä lapsia.

Hienoa, että olet lähtenyt etsimään tietoa tai apua itsellesi tai läheisellesi!

Jussi-työ on lähisuhdeväkivallan tekijöille suunnattua auttamistyötä, jonka keskeisenä periaatteena on nopean ammatillisen avun tarjoaminen kriisiytyneessä tilanteessa. Jussi-työn tavoitteena on lähisuhdeväkivallan katkaiseminen ja ehkäiseminen tarjoamalla keskusteluapua, neuvontaa ja palveluohjausta.

Työn perustavoite on lähisuhdeväkivallan loppuminen. Keskeistä Jussi-työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa ovat motivointi itsetutkiskeluun ja tukeminen elämäntavan muuttamiseen. Oleellista on myös vastuuttaminen väkivallasta.  Työskentely on tavoitteellista asiakkaan ja työntekijän välistä vuoropuhelua.

Jussi-työssä tehdään tiivistä yhteistyötä avokriisityön ja lapsityön kanssa. Toiminnassa käytetään myös laajaa verkostoyhteistyötä.

Jussi-työn työmenetelmiä ovat

  • yksilötapaamiset
  • paritapaamiset
  • puhelinneuvonta

Voit hakeutua Jussi-työn asiakkaaksi omatoimisesti varaamalla ajan puhelimitse tai yhteistyötahon ohjaamana. Jussityö on asiakkaalle maksutonta.

Yhteystiedot:

Lapsityön tavoitteena on lapsen kuuleminen, huomioiminen ja auttaminen väkivaltatilanteissa tai kaltoinkohtelukokemuksissa. Lapsityössä pyritään tukemaan lasta väkivallan tai kaltoinkohtelun aiheuttamien tunteiden käsittelyssä ja etsimään lasta tukevia voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Lapsityö välittää myös vanhemmille tietoa väkivallan vaikutuksista lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä pyrkii yhteiskunnallisella tasolla vaikuttamaan lasten elinolosuhteiden parantamiseen.

Lapsityöhön tullaan jonkin yhteistyötahon lähettämänä tai vanhempien omatoimisten yhteydenottojen kautta. Lapsityön toiminta perustuu ajanvaraukseen.

 Lapsityön työmenetelmiä ovat

  • yksilötapaamiset
  • sisarustapaamiset
  • ryhmät ja vertaistuki
  • verkostotyö

Yhteystiedot:

Väkivallan kokijoiden kanssa tehtävä avokriisityö on väkivaltatyön avopalvelutoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen apua ja tukea lähisuhdeväkivaltakokemusten käsittelyssä. Avokriisityön kekseisiä tavoitteita ovat asiakkaan tukeminen väkivallasta selviytymisessä sekä asiakkaan turvallisuuden tunteen lisääntyminen. Voit varata ajan avokriisityöhön itse tai palvelun piiriin voi tulla myös yhteistyökumppaneiden ohjauksella.

Yhteystiedot: Avokriisityöntekijä

Avokriisityöntekijä

Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat apua ja tukea tilanteesta selviämiseen. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. Turvakotiin voi hakeutua joko suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Turvakoti on asiakkaille maksuton.

 

Turvakoti
os. Tiilimäentie 2 28500 Pori

nettiturvakoti_logo