Päiväryhmä

  • Uuvuttaako vauvanhoito?
  • Koetko varhaisen vuorovaikutuksen puutetta vauvan/lapsesi kanssa?
  • Koetko arkesi haastavana?
  • Onko sinulla jaksamattomuutta vanhempana?
  • Oletko yksinäinen tai yksinhuoltaja?
  • Puuttuuko perheeltänne tukiverkosto?
  • Kärsitkö synnytyksen jälkeisestä masennuksesta?
  • Onko perheessäsi akuutti elämänkriisi kuten erotilanne?
  • Tarvitsetko tukea vauvan odotusaikana?

Päiväryhmätoiminta on vanhemmalle ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettua ammatillisesti ohjattua ja tavoitteellista vertaisryhmätoimintaa. Ryhmään voi osallistua samanaikaisesti 4-6 perhettä. Ryhmään voi hakeutua jo raskausaikana saamaan vahvistusta tulevalle vanhemmuudelle. Ryhmään voi tulla esimerkiksi neuvolan, ennaltaehkäisevän perhetyön, Nuorten/aikuisten vastaanottoryhmän, perheneuvolan tai lastensuojelun kautta. Ryhmään voi hakeutua myös itse ottamalla yhteyttä suoraan Esikkoon.

Ryhmän tavoitteena on vahvistaa ja tukea vanhemmuutta ja lapsiperheiden arkea, edistää vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, tukea lapsen iänmukaista kehitystä ja auttaa vanhempaa löytämään uusia voimavaroja ja toimintamalleja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Ryhmä tarjoaa osallistujille vertaistukea.

Toiminta edellyttää sitoutumista neljä kuukautta kestävään toimintakauteen. Toimintakaudet alkavat helmikuussa ja syyskuussa. Ryhmä kokoontuu kolmena päivänä viikossa, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 10-14.30. Toimintapäivinä on ohjattua ryhmätoimintaa äideille ja lapsille. Päiväryhmätoiminnassa huomioidaan koko perheen tuen tarve. Ryhmät ovat suljettuja ja toiminta on perheille maksutonta.

Ota yhteyttä:

Isyystyössä keskitytään isyyden merkitykseen perhe-elämässä sekä lapsen turvallisessa kasvussa ja kehityksessä. Isyystyössä pyritään tukemaan vanhemmuuden kasvuprosessia ja sanoittamaan isyyden tärkeyttä.

Isyystyötä toteutetaan yhdistyksessä ryhmäluentojen sekä yksilöasikaskäyntien avulla ja sitä integroidaan erityisesti yhdistyksen Päiväryhmätoimintaan sekä Valma- yhteisökuntoutuksen perheille.  Tarvittaessa on mahdollista toteuttaa myös isille suunnattua vertaisryhmätoimintaa.

Isyystyötä yhdistyksessä toteuttaa yhdistyksen Jussi-työntekijä.