Työskentely vauvaperheiden kanssa

…Mihin asioihin vanhempi voi vaikuttaa ja mihin tarvitaan ulkopuolista apua? Kerro vanhemmille stressistä ja siitä, miksi vauvaa pitää suojata sen vaikutuksilta. Konkretisoi asiaa käyttämällä esimerkiksi FinnBrain-tutkimuksen opasmateriaalia. Stressistä puhuminen saattaa lisätä vanhemman stressiä; käy van­hemman kanssa arvostavaa ja ymmärtävää vuoropuhelua ja suhtau­du perheeseen yksilöllisesti ja kunnioittavasti. Vanhemman stressiä voi lievittää…