Rinteen hallitusohjelma ilahduttaa ja herättää toivoa

Pääministeri Rinteen hallitusohjelma on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja oikeudenmukaisuuden lisäämisen näkökulmasta ilahduttava ja toivoa herättävä. Siinä on hienosti otettu huomioon lasten ja perheiden tarpeita. Hallitusohjelma ei kuitenkaan vielä riitä, oleellista on se, että sen linjaukset valmistellaan hyvin ja ne toimeenpannaan riittävästi resurssoiden. …tavoitteena on oltava lapsivaikutusten arvioinnin vakiinnuttaminen kaikkeen päätöksentekoon….

Eduskuntavaalit 2019

…pitää tehostaa kaikilla tasoilla. Näin toimien varmistetaan lasten edun ja oikeuksien toteutuminen käytännössä. Tulevalla hallituskaudella: valmistellaan lapsen oikeuksiin pohjautuva lapsistrategia parlamentaarisesti sitä toteutetaan eri hallinnonalojen yhteisin toimin, yli hallituskausien ja yhteistyössä järjestöjen kanssa toimenpiteille varataan riittävät voimavarat Köyhyys ja eriarvoisuus ovat haastavin ja ihmisiä erottava ongelmamme. Suomessa 135 000 lasta…

Hallitusohjelman valmistelijoille: Lapset keskiöön tietoon perustuvilla päätöksillä ja poliittisella tahdolla

Hallituspohjan ja hallitusohjelman tunnustelut ovat käynnissä. Tulevalla hallituskaudella tulee olla lasten aika. Ensi- ja turvakotien liitto ja muut lapsi- ja perhejärjestöt haluavat nähdä hallitusohjelmassa sitoumuksen, että hallitus valmistelee parlamentaarisesti ja käynnistää YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan hallinnonalat, toimijat ja hallituskaudet ylittävän lapsistrategian. Sen toteuttaminen tarvitsee riittävät resurssit. Sen yksi keskeinen…

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous 19.5.2019 vaatii: Tulevalla hallituskaudella investoitava lapsiin ja tartuttava ylisukupolviseen syrjäytymiseen

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous vaatii tulevaa hallitusta investoimaan lapsiin ja lapsiperheisiin. Vaikka suurin osa lapsista ja perheistä voi hyvin, osan ongelmat ovat syventyneet eikä niihin ole riittävin keinoin tartuttu. Tulevalla hallituskaudella on katkaistava ylisukupolisen syrjäytymisen kierteet ja turvattava pitkäjänteisellä politiikalla lasten oikeudet. Uuden hallituksen tulee valmistella parlamentaarisesti YK:n lapsen…

Lapsi- ja perhejärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet

Lapsi- ja perhejärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että hallitus: Toteuttaa parlamentaarisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan, pitkäjänteisen lapsistrategian sekä varmistaa strategian toimeenpanon. Parantaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista toteuttamalla perhevapaauudistuksen, jossa lisätään joustoja, pidennetään ansiosidonnaista vanhempainvapaata ensisijaisesti isän osuutta kasvattamalla eikä heikennetä perheiden tilannetta. Jatkaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista lapsi-…

Lapsen aika seuraavalla hallituskaudella?

…ja nuorten sekä apua tarvitsevien perheiden ennaltaehkäisevä tukeminen kohti tasa-arvoista ja yhdenvertaista hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta. Tähän toimintaan satsaaminen nähdään tuottavana investointina yhteiskunnan tulevaisuuteen. Tämä nosto ei kuitenkaan näy laajasti jatkopohdinnoissa. Monien eri tahojen, myös Ensi- ja turvakotien liiton, jaettu toivomus on, että seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa sitouduttaisiin yli hallituskausien ja…

Mitä heille nyt kuuluu?

päätöksen. Myönteisten päätösten saajista osa on saanut myöhemmin kielteisen, joten Suomeen jääneiden määrä on vähentynyt edelleen. Vuoden 2015 jälkeen tulijoiden määrä on laskenut merkittävästi. Vuonna 2018 Suomesta haki turvapaikkaa enää noin 4500 henkilöä ja heistäkin puolet olivat uusintahakemuksen jättäneitä. Ilman kieltä ei pärjää Mitä kuuluu turvapaikanhakijoille, jotka tulivat Suomeen 2015

Askeleita oikeaan ja väärään suuntaan

Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on yksi Rinteen hallitusohjelman lupauksista. Valtion talousarvioesityksessä otetaan askeleita oikeaan suuntaan. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee 10 eurolla ja monilapsisten perheiden lapsilisiä korotetaan. Lapsilisän korostus ei enää aikaisempaan tapaan vähennä toimeentulotuen määrää. Tämä etuoikeuttaminen on periaatteellisestikin tärkeä. Myönteistä on myös opintorahan huoltajakorotuksen nostaminen 25 eurolla kuussa. Lapsiperheiden aseman ja yhdenvertaisuuden…

Perhevapaita uudistettava

Perheiden päivänä 15.5. palkansaajajärjestöjen ja perhe- ja lapsijärjestöjen delegaatio luovutti vaatimuksensa perhevapaiden uudistamisesta eduskuntaryhmien edustajille. Yhteisessä julistuksessa ytimenä on se, että työelämä tarvitsee perhemyönteisyyttä ja perheet mahdollisuutta yhdistää joustavasti työ ja perhe. Perhevapaiden uudistaminen on saatava seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan, sille on varattava riittävät resurssit. Työ on käynnistettävä välittömästi hallituskauden alussa….

Materiaalit

Tältä sivulta löydät Ensi- ja turvakotien liiton tuottamat esitteet, julkaisut ja muut materiaalit. Tilattavissa materiaaleissa on ”tilaa”-linkki, josta klikkaamalla saat lisättyä materiaalin tilauslomakkeelle. Esitteet lähetetään postikuluitta, mutta julkaisuja tilattaessa hintaan lisätään postikulut. Lapsuuden kokemuksilla on väliä! Lue tästä > Painos tilapäisesti loppu, uusi painos marraskuussa. Turva10. Puhu turvallisuudesta…