Koulutuskokonaisuudet ammattilaisille

…84€ ylittävältä osuudelta. Muista matka- ja majoituskuluista jäsenyhdistyksen vastaavat itse. Ilmoittautumiset ohjaajakoulutukseen 5.9. 2017 mennessä. Tarkempaa lisätietoa erovertaisryhmästä, koulutuksen sisällöstä sekä koulutukseen hakeutumisesta saat ottamalla yhteyttä: Ensi- ja turvakotien liitto / Ero lapsiperheessä työ Päivi Hietanen paivi.hietanen@etkl.fi tai 050 4385290 Maarita Kettunen maarita.kettunen@etkl.fi tai 0400 153227 Eroneuvo ja Vanhemman neuvo…

Eroauttaminen

…olla enemmän konkreettista tietoa ja neuvoja eroavalle tai eronneelle. Mitä on se apu jota osaisin muille välittää? Olen nyt käynyt Eroneuvo ja Neuvokahvila vapaaehtoistyön koulutuksen, osallistunut Eroneuvo-tilaisuuteen ja Apua eroon ryhmächat -iltaan. Tärkeintä toiminnassa näyttäisi olevan se, että vapaaehtoinen on yksinkertaisesti läsnä ja kuuntelee, kohtaa ihmisen. Ja hienointa on, että…

Ero lapsiperheessä

…on tuen ja tiedon tarvetta. Erokriisistä selviytyminen vie aina yksilöllisen ajan, joten tuken tarvetta voi myös olla pidemmän ajan päästä tai jos tilanteeseen tulee muutoksia esim. uusperhesuhteita. Tarjoamme ammatillista tukea erokriisin kohtaamiseen sekä yhteistyövanhemmuuden kysymyksiin. Palveluissa nostetaan esiin lapsen näkökulma vanhempien eroon. Palveluiden toteuttamisessa hyödynnetään vertaisuuden ja vertaistuen hyötyjä ja…

Vanhemmuus

…olisi tärkeätä antaa vanhemmalle hetki aikaa kertoa tilanteesta. Kuulluksi tulemisen kokemus edesauttaa tuen piiriin hakeutumista. Työntekijällä on tärkeä rooli ohjatessaan vanhempia eropalveluihin. Tuen hakemiseen rohkaisu on vanhemmalle ensiarvoisen tärkeää. Palveluita ja tukea perheille, joissa vanhemmat ovat eroamassa: Eroneuvo -tilaisuuksissa on mahdollisuus pohtia eroon liittyviä kysymyksiä Vanhemman neuvo ® -vertaistukiryhmä auttaa…

Ero ei ole koskaan lapsen syytä

…Erotyöntekijänä minua motivoi ponnistelu lapsen hyvinvoinnin eteen ja lapsen tilanteen helpottuminen perheessä ja vanhempien välissä. Työssäni saan nähdä muutoksen mahdollisuuden ja sen, että lapsi ja vanhemmat voivat paremmin. Aina on toivoa. P.S. Jäsenyhdistysten ajankohtaiset eropalvelut kuten myös seurakuntien, kuntien, muiden järjestöjen sekä yksityisten palveluntuottajien tukimuodot löydät helposti apuaeroon.fi sivustolta.  …

Vanhempien ero on lapselle vaikeaa ilman riitojakin

…apua mahdollisimman varhain, jos eivät kykene ratkaisemaan lapsiin liittyviä ristiriitoja keskenään. Eroneuvonta, jossa eroon liittyviä käytännön pulmia ratkaistaan, tulisi olla normaali käytäntö vanhempien päätyessä eroon. Myös lapset tarvitsevat erotilanteessa tukea ja esimerkiksi ammattilaisen vetämästä vertaisryhmässä lapset kuulevat toisten lasten kokemuksia ja saavat ammattilaisen tukea. Lyhytkestoinenkin keskusteluapu voi auttaa selventämään ajatuksia…

Tilastotietoa

…Turvakodeissa oli 2116 asiakasta, joista lapsia 1083 ja naisia 1033. Avopalveluissa asiakkaita oli 2768, heistä naisia 1008 ja lapsia 372. Nettiturvakodissa oli kävijöitä n. 4500/kk. Eroneuvo -tilaisuuksia järjestettiin 112, joista jäsenyhdistykset järjestivät 89. Apuaeroon.fi -portaalissa n. 350 kävijää päivässä. Vapaaehtoistyössä kohdattiin 1825 apua tarvitsevaa. Vapaaehtoisena toimi 1585 henkilöä ja vapaaehtoiset…

Työtä yhteistyövanhemmuuden eteen

…on erilainen kuin aikaisemmin. Lapsen toisesta vanhemmasta ei pääse eroon vaikka yhdessä eläminen loppuisi, ja lapsen takia toinen vanhempi tulisi hyväksyä osaksi menneisyyttä sekä nykyisyyttä ja tulevaisuuttakin. Työssäni tapaamispaikassa yhteistyövanhemmuuteen tukeminen on jokapäiväistä työtä. Asiakkainamme on usein pitkittyneisiin huoltajuus- ja tapaamisriitoihin päätyneitä vanhempia sekä äskettäin eronneita vanhempia, joista toinen tai…

Eron häpeästä tuli positiivinen asia – kaksi tarinaa erovertaisuudesta

…kokonaisuus, joka koostuu erilaisten ihmisten kohtaamisista ja keskusteluista. Tähän vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on ollut itselleni antoisaa ja aina on ollut mukava lähetä vapaaehtoisvuoroon. Erovertaisena voi toimia Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä. Vapaaehtoisille tarjotaan maksuton peruskoulutus sekä vuosittaista virkistystoimintaa. Kirjoittajat: Vertaiskahvila vapaaehtoinen Minna Eroneuvo vapaaehtoinen Sari Ero lapsiperheessä suunnittelija Päivi Hietanen…

Sain työvälineen auttamiseen

…ei voi liiaksi tehdä. Kuitenkin vanhemman on miltei mahdotonta asettua lapsen asemaan, jos hän ei myös pohdi omia tunteitaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan eroon liittyen. Usein tässä kohtaa vanhemmat joutuvat miettimään myös kokemustaan omien vanhempien eron ajalta. Tiedollisen annin lisäksi ihmiset kaipaavat kriisitilanteissa, kuten erokin on, kokemusta siitä, että tästä voi…