Materiaalit

…paras päätös. Tutkimus ensikotityön vaikuttavuudesta (2017) Tutkimuksessa kartoitettiin vanhempien kokemuksia ensikodista saadusta tuesta ja muutoksen pysyvyyttä. Ensikodin tiiviin, ympärivuorokautisen tuen avulla kaikkien tutkimukseen osallistuneiden äitien kunto koheni merkittävästi. Usein perheiden ja äitien tilanteet ensikotiin tullessa olivat hyvin vaikeita ja usein äidin voimavarat huolehtia vauvasta oli vakavasti vaarantunut. Tutkimuksesta saatiin merkittävää…

Vangin perheen polku -verkkokoulutus

Vanhempi vankilan portilla -hankkeessa kehitettiin perheitä ja lapsia tukevia käytäntöjä tilanteisiin, jossa vangeilla on lapsia. Hankkeen aikana luotiin yhteistä ymmärrystä vangin, hänen perheensä ja lapsensa sekä muurin molemmin puolin työskentelevien ammattilaisten kesken. Lasten parempi huomioiminen on tärkeää, sillä vanhemman vankeustuomio koskettaa noin 10000 lasta vuosittain. Hankkeen tuotoksena syntyi ammattilaisten työn…

Nordiska Kvinnor Mot Våld -konferens

…beskrivningar. Vi fyller på sidorna under september. Thank you to everyone who participated in the conference! Nordic Women Against Violence -network organizes yearly a conference for inspiring each other and sharing information and experiences. This years conference was held in Finland. You can find links to the presentations in the…