Joulun näkymätön lapsi

…mukaan eikä ole koskaan eri mieltä kenenkään kanssa. Suomalaisissa kodeissa on surullisen paljon Ninnin kaltaisia näkymättämiä lapsia, jotka vetäytyvät taka-alalle vanhempien riitojen ja juomisen tieltä. Kodin näkymättömät lapset tekevät itsestään pieniä ja hiljaisia ja pakenevat oman mielen ja haaveiden maailmaan. Jouluna tilanteet usein vielä kärjistyvät entisestään. Jouluun latautuu paljon odotuksia,…

Myönteisiä viestejä lapsiperheille

…Lapsiperheille tärkeän LAPE-kärkihankkeen kehittämistyö on eri puolilla Suomea käynnissä. Osa hankkeista on hyvässä vauhdissa, osa vasta aloittelee. Aikaa ja rahaa kehittämistyöhön on varattu 2018 loppuun. Kun sote-uudistuksen voimaantulo siirtyy, olisi viisasta jatkaa LAPE-hankkeiden rahoitusta vuodelle 2019. Näin kehittämistyön tulokset saadaan oikeasti integroitua uuteen rakenteeseen eivätkä ne pääse valumaan hukkaan….

Vauva vaarassa

…Tänään vietetään kansainvälistä FASD-päivää, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroihin. Suomessa syntyy vuosittain noin 600-3000 raskaudenaikaisen alkoholin vaurioittamaan lasta. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö aiheuttaa eriasteisia oireita oppimisvaikeuksista kehitysvammaisuuteen. Tämä kaikki olisi kuitenkin täysin estettävissä välttämällä alkoholia kokonaan raskauden aikana. Jokainen äiti ja vanhempi toivovat, että syntyvä lapsi on terve….

Ero lapsiperheessä -työn yksilö-, pari- ja perhetapaamiset – perehdytys

…pienimuotoisesti omassa työyhteisössä kevään 2019 aikana sekä tähän sisältyvän oppimistehtävän. Perehdytyksen toinen päivä toteutetaan huhti-toukokuussa 2019, jolloin pääpaino on kertyneiden työskentelykokemusten jakamisessa sekä tapaamistyöstä saadun asiakaspalauteen läpikäymisessä. Perehdytys toteutetaan keskusjärjestön Ero lapsiperheessä -työn asiantuntijoiden, Lahden ensi ja turvakoti ry:n sekä Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen Ero lapsiperheessä ohjaajien välisenä yhteistyönä. Kenelle: Ensi-…

Lapsiköyhyys on saatava vähenemään

…Kesällä on ollut aikaa pysähtyä ja ajatella, millaisia muutoksia viime vuosikymmenten aikana on tapahtunut lasten ja lapsiperheiden kannalta. Moni asia on muuttunut myönteiseen suuntaan. Olemme lastensuojelujärjestönä olleet omalta osaltamme tekemässä tuota muutosta. Suurin osa suomalaisista lapsista ja perheistä voi hyvin. Vanhemmat osaavat tänä päivänä iloita lapsistaan ja kasvattaa heitä…

Arvot tärkeiksi ohjenuoriksi

…otetta tarvitsemme myös seuraavan sadan vuoden aikana. Kestävää kehitystä ja menestyvää Suomea ei voi rakentaa jatkossakaan ottamalla huomioon vain jotkin intressitahot, kuten alkoholilain uudistuksessa juuri kävi. Lähes 70 000 lasta, jotka jo nyt elävät perheissä, joissa ainakin toisella vanhemmalla on päihdeongelma, päihderiskien kasvu ja kansanterveys unohtuivat täysin. Vahvojen vapaus voi…

Elämän ihme

…Eteinen on täynnä kenkäpareja ja pöydällä on kasa tuttipulloja ja ruokalappuja. Seiniä koristavat ihanat, suloiset kuvat vauvoista ja heidän ylpeistä vanhemmistaan. Näkymä on kuin suurperheen kotoa, jossa eletään värikästä ja lapsentahtista elämää. Kuvaus on kuitenkin Ensikoti Pinjasta, joka on päihdeongelmien hoitoon erikoistunut ensikoti Turussa. Siellä vanhemmat vauvoineen elävät yhteisössä…

Halaus saa ihmeitä aikaan

…paljon stressioireista kuin ilman kosketusta jääneet. Halauksen ja oksitosiinin vaikutuksia tutkinut yhdysvaltalainen tutkija Paul Zak suosittelee kahdeksaa halausta päivässä. Halaamisessa on monia hyviä puolia mm: suojaa stressiltä ja infektioilta viestii hyväksyntää vahvistaa itsetuntoa rauhoittaa tekee hyvän mielen vähentää verenpainetta lisää kivunsietoa kohentaa mielialaa mielihyvähormoni oksitosiinin tuotanto lisääntyy Sekä halauksen vastaanottaja…

Ero ei ole koskaan lapsen syytä

…” Ero ei ole koskaan lapsen syytä, ne tädit ryhmässä sanoi niin” – erotyöntekijä auttaa lapsia ja vanhempia sopeutumaan ja selviytymään ”Mitä sä teet työksesi?” on kysymys, joka nousee usein keskusteluaiheeksi uusia ihmisiä tavatessa. Vastaus siihen voi silti jäädä hetkeksi pyörimään kielen päälle – mitä tekee Ensi- ja turvakotien…

Rakastava katse

…itsenään. Joillekin vanhemmille vauvan intensiivinen katse voi olla hämmentävä. Miksi se katsoo minua noin? Kelpaanko minä? Olenko riittävän hyvä? Vauvan katse voi tuntua porautuvan sisimpään saakka, jolloin vanhemmalle voi tulla tunne, että vauva näkee vanhemman epävarmuuden ja aistii osaamattomuuden. Vau­va on heti ensim­mäi­sistä elin­vuo­ro­kau­sista al­kaen eri­tyisen herk­kä hakeu­tumaan katse­kon­taktiin ja…