Erityislapsen äiti kuormittuu ja isä etääntyy

…sekä vanhemmuudessa että parisuhteessa johtaa eroratkaisun tekemiseen. Perhe-elämä saattaa myös jakautua vastausten perusteella ikäänkuin kahteen eri osioon, erityislapsen hoitoon ja muuhun perhe-elämään; aikaa ei vietetä kaikki yhdessä, vaan perhe jakautuu arkeen erityislapsen ympärillä ja muuhun perheaikaan. ”Erosimme lapseni isän kanssa n. 6 kk sen jälkeen, kun lapseni erityisyys selvisi ja…

Ota väkivalta puheeksi

…systemaattisesti kysytään, miten heidän arkensa sujuu ja miten ristiriitatilanteita vanhempien välillä, vanhemman ja lapsen välillä tai sisarusten välillä ratkaistaan. Vanhempia tulee tukea kannustavaan ja lapsen turvallisuuden tunnetta korostavaan vuorovaikutukseen. Kun vanhempien kanssa keskustellaan ristiriitatilanteiden ratkaisemisesta, lapsen käyttäytymisen ohjaamisesta tai lapsen rankaisemisesta, on oleellista korostaa lapsen näkökulmaa ja pohtia yhdessä sitä,…

Työskentely vauvaperheiden kanssa

…käyttäytymisongelmat. Stressiä tuottavat myös heikot tiedot lapsen kehityksestä ja kykenemättömyys ymmärtää ja tulkita lapsen tunteita. Painetta lisää, jos yhteydet omiin ystäviin ja sukulaisiin ovat vähäiset. Jos isä on tyytyväinen työhönsä, jaksaa hän yleensä paremmin myös kotona. Kriisitilanteessa kuten keskenmenon, lapsen vakavan sairauden tai lapsen kuoleman yllättäessä myös isä tarvitsee tukea….

Lapsen kulttuurisen identiteetin tukeminen vanhempien eron jälkeen-kenen vastuulla?

…suhteista eronneille vanhemmille tehdyn kyselyn perusteella vanhemmat tiedostavat lapsen monikulttuurisen identiteetin tukemisen tärkeyden. Vastauksista ilmeni, että vanhempien mielestä arvostava ja kunnioittava suhtautuminen toiseen vanhemman edustamaan kulttuuriin tulisi säilyttää, myös erotilanteessa ja eron jälkeen. Lapsen mahdollisuus tulla tutuksi molempien vanhempien kulttuuriin tunnistetaan lapsen oikeudeksi. “En tue. Olen tukenut koko avioliiton, mutta…

Kriisissäkin isä haluaisi hyvää

…isää, jotka olivat ensikotien ja avopalveluiden asiakkaina Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä. Haastatteluita tekivät yhdistysten työntekijät, jotka olivat miehille jo tuttuja. Tilaisuus kuunnella rauhassa Haastatteluissa käytiin läpi aika isäksi tulemisesta nykyhetkeen, raskausajasta lähtien. Niina Neuvonen haastatteli isiä Etelä-Savossa Joroisten seudulla. Lapsen Kengissä ry:n työntekijänä hän sai samalla tilaisuuden kuunnella keskittyneesti…

Eron jälkeisen isyyden monet polut

…toteuttamaan yhteistyövanhemmuutta, joka varmistaa lapsen kasvun molempien vanhempien varassa erosta huolimatta. Surullisia ovat isien kertomukset, joissa kuuluu hätä suhteen ohenemisesta tai katkeamisesta omaan lapseen. Tapaamiset eivät ota onnistuakseen ja tuntuu, että lapsen äiti tekee kaikkensa, jotta isän ja lapsen yhteydenpito on hankalaa. Oma traaginen lukunsa on myös eron jälkeinen isyys,…

Isä on tärkeä, ensikodissakin

…elämässä tai eron toteutuessa kadota siitä kokonaan. Toisinaan isät saavat näihin haasteisiin tukea, usein sitä ei heille ymmärretä tarjota eivätkä he osaa itse sitä pyytää. Lapsen kannalta nämä elämän ensihetket ovat tärkeitä, niin myös isän. Niitä ei saisi hukata. Tuleva ja pienen lapsen isä tulee kohdata isänä ja nähdä hänen…

Isäksi tulo mullistaa mieltä

…Isyys on elämänmittainen matka. Isyys tukee hyvinvointiasi ja auttaa tarkentamaan elämäntapoja. Siihen liittyy vahvoja tunteita. Lapsen kasvun ja kehityksen myötä myös isänä oleminen tulee muuttumaan. Lapseltasi saat suoran ja välittömän palautteen ja sen avulla opit isänä olemisesta enemmän. Lapsien myötä tulet uudenlaisten asioiden äärelle. Saat kokea yllätyksiä ja hellyttäviä elämyksiä…

Vanki on usein myös isä tai äiti

…tarvita tapaamisessa apua keskinäisen suhteen vahvistamiseen. Olisiko tässä mahdollisuus vapaaehtoistyön kehittämiseen? Rangaistusten loppuvaiheessa yhä useampi vanki päästetään koevapauteen. Lapsen mielipide on selvitettävä ja tarvittaessa lasta on kuultava, jos vankeusrangaistus tai osa siitä suoritetaan lapsen kotona. Mitä ja miten kysyä niin, ettei lapsi koe syyllisyyttä valinnoistaan? Entä mitä tukea tarvitaan vankilan…

Miestyön foorumi XI

…lapsiinsa voi muuttua uuteen suhteeseen syntyvän lapsen myötä? Kuinka tahattoman lapsettomuuden kokemus tai lapsitoive näyttäytyy miesten näkökulmasta? Tai kuinka isyys rakentuu, kun mies jää puolisonsa kuoleman vuoksi kokonaan yksin lastensa kanssa? 3. Pojat ja nuoret miehet suhteessa palveluihin sekä muihin ihmisiin, Miguel Reyes ja nuorten asiantuntijoita, Väestöliitto/ Poikien puhelin Työpajassa…