40 vuotta työtä perheväkivallan lopettamiseksi

Ensi- ja turvakotien liitto on jäsenyhteisöineen tehnyt työtä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi 40 vuotta. Liitto on valinnut auttaa sekä väkivallan kohteeksi joutuneita, sen keskellä eläviä lapsia että väkivallan tekijöitä. Näkymätön on tullut näkyväksi, julkiseksi, ja väkivallasta on tullut ihmisoikeuskysymys. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta nousi esiin naisasialiikkeen myötä, ja ensimmäinen…

Tunne lainsäädäntö

Miksi väkivaltatyötä tehdään? Taustalla on ihmisten auttamisen lisäksi myös lainsäädäntöä sekä erilaisia muita sopimuksia ja oikeuksia, joita esitellään alla. Nämä luovat yhdessä perustan väkivaltatyölle. Lainsäädännöllä, sopimuksilla ja oikeuksilla voidaan myös perustella väkivaltatyön oikeutus ja tarve. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta koskettaa kohteena olevaa ihmistä monella elämän alueella. Väkivalta ei kuitenkaan…

Kysely: Miten sinä selvisit väkivallasta? -vastaa verkossa

Keräämme tietoa siitä, mikä auttaa väkivallasta toipumisessa. Väkivallasta selviytyminen edellyttää usein hiljaisuuden rikkomista. Kenelle sinä kerroit kokemuksistasi? Väkivaltaan on myös tärkeää saada tukea. Mistä sinä sait apua? Väkivallasta toipuminen on usein prosessi, joka ottaa aikansa. Mikä sinua tuki toipumisessa? Mikä sai sinut uskomaan hyvään huomiseen, luomaan turvallisia ihmissuhteita…

Liian moni ei kerro lähisuhdeväkivallasta kenellekään

Ensi- ja turvakotien liitto on tehnyt perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä 40 vuotta yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Tänä aikana on perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa saanut kauttamme apua 109 859 henkilöä, joista suurin osa naisia ja lapsia. Selviytymistarinoilla on usein yksi yhteinen alku, hiljaisuuden rikkominen. Ensi- ja turvakotien liiton kysely ”Miten…