Lähisuhdeväkivaltaan haettu ennätysmäärä apua

…Väkivaltatyön avopalveluita on 22 jäsenyhdistyksessä ympäri Suomen. Avopalvelusta voi saada apua turvakodissa olon jälkeen tai silloin, kun väkivaltaa kokenut ei tarvitse turvakotia. Myös väkivaltaa käyttänyt saa apua avopalveluista. Apu voi olla puhelinneuvontaa, keskusteluapua, ohjattu vertaisryhmä tai tuettua asumista. Nuorten pahoinvointi näkyy chatissä Nuorten vaikea tilanne näkyy myös liiton palveluissa. Liitto…

Lapsi kaikissa politiikoissa ja ääni lapselle

…syntynyt palveluvelkaa ja pitkiä varjoja lasten ja nuorten kannalta. Niihin on kyettävä mahdollisimman pian, mutta myös pitkäjänteisesti vastaamaan. Työssä tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sivistys- ja opetuspalveluja ja kaikkia muita viranomaisia, järjestöjä vankkoina osaajina ja totta kai osallisina lapsia, nuoria ja perheitä itseään. …jokainen päätös kunnassa vaikuttaa lapsiin ja perheisiin. Inhimillistä…

Ensi- ja turvakotien liitossa ennätysmäärä avunhakijoita

…Pidä kiinni -ensikodit ja -avopalvelut auttavat vuosittain 220 perhettä. Jokaisella on oikeus olla turvassa Ensi- ja turvakotien liiton 30 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea tarjoavaa vankkaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea. Ammattilaisten rinnalla on 2000 sitoutunutta vapaaehtoista, joita motivoi halu auttaa. Liiton vetovoimasta kertoo myös se, että sen jäsenyhdistykset saivat…