40 vuotta työtä perheväkivallan lopettamiseksi

Ensi- ja turvakotien liitto on jäsenyhteisöineen tehnyt työtä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi 40 vuotta. Liitto on valinnut auttaa sekä väkivallan kohteeksi joutuneita, sen keskellä eläviä lapsia että väkivallan tekijöitä. Näkymätön on tullut näkyväksi, julkiseksi, ja väkivallasta on tullut ihmisoikeuskysymys. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta nousi esiin naisasialiikkeen myötä, ja ensimmäinen…

Thank you for your registration!

Thank you for your registration! More information about conference from Stop the backlash – Stop domestic violence webpage. Please follow us: Seuraa Seuraa Seuraa Seuraa Ensi- ja turvakotien liitto on nyt live-tilassa. Ensi- ja turvakotien liitto Ensi- ja turvakotien liitto Ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti 4/19. Teemana työ…

Ota väkivalta puheeksi

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteen tunnistamisen jälkeen on erittäin tärkeää ottaa tilanne puheeksi väkivaltaa kokevan tai sitä käyttävän kanssa. Jokaisella viranomaisella ja työntekijällä on velvollisuus reagoida väkivaltaan. Väkivallasta kysyminen on jo itsessään interventio, joka voi auttaa väkivallan kokijaa irtautumaan väkivaltaisesta suhteesta. Myös väkivallan tekijä saattaa keskustelunavauksen jälkeen havahtua tilanteeseen. Lisäksi…

Seksuaalinen väkivalta parisuhteissa jää piiloon

Valtaosa lähisuhdeväkivaltaan apua hakevista aikuisista on naisia. Turvakotiin tulleista naisista jopa joka viides on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Ensi- ja turvakotien liiton uusimmat tilastot kertovat, että apua väkivaltaan haetaan yhä enemmän. Myös kriisiavun jälkeistä apua saa yhä useampi nainen avopalveluista. Ensi- ja turvakotien liiton turvakotityön tilastojen mukaan liiton 17…

Materiaalit

Tältä sivulta löydät Ensi- ja turvakotien liiton tuottamat esitteet, julkaisut ja muut materiaalit. Tilattavissa materiaaleissa on ”tilaa”-linkki, josta klikkaamalla saat lisättyä materiaalin tilauslomakkeelle. Esitteet lähetetään postikuluitta, mutta julkaisuja tilattaessa hintaan lisätään postikulut. Lapsuuden kokemuksilla on väliä! Lue tästä > Tilaa tästä > Turva10. Puhu turvallisuudesta lapsen ja nuoren…

Lähisuhdeväkivallan sovittelussa vakavia riskejä uhrin kannalta – järjestöt jättivät kannanoton Saarikolle

Yhdeksän järjestöä jätti kannanoton lähisuhdeväkivallan sovitteluun perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikolle keskiviikkona 12.12. Järjestöt toteavat kannanotossaan, että lähisuhdeväkivallan sovitteluun sisältyy vakavia riskejä uhrin kannalta eivätkä sovitteluprosessit ole tuoneet muutosta tilanteeseen. Kannanotossa järjestöt esittävät, että lähisuhdeväkivallan sovittelusta nykyisessä muodossaan tulisi luopua. Yhdeksän järjestöä ilmaisee huolensa lähisuhdeväkivallan sovittelun toteuttamisesta Suomessa…

Tunne lainsäädäntö

Miksi väkivaltatyötä tehdään? Taustalla on ihmisten auttamisen lisäksi myös lainsäädäntöä sekä erilaisia muita sopimuksia ja oikeuksia, joita esitellään alla. Nämä luovat yhdessä perustan väkivaltatyölle. Lainsäädännöllä, sopimuksilla ja oikeuksilla voidaan myös perustella väkivaltatyön oikeutus ja tarve. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta koskettaa kohteena olevaa ihmistä monella elämän alueella. Väkivalta ei kuitenkaan…

Kysely: Miten sinä selvisit väkivallasta? -vastaa verkossa

Keräämme tietoa siitä, mikä auttaa väkivallasta toipumisessa. Väkivallasta selviytyminen edellyttää usein hiljaisuuden rikkomista. Kenelle sinä kerroit kokemuksistasi? Väkivaltaan on myös tärkeää saada tukea. Mistä sinä sait apua? Väkivallasta toipuminen on usein prosessi, joka ottaa aikansa. Mikä sinua tuki toipumisessa? Mikä sai sinut uskomaan hyvään huomiseen, luomaan turvallisia ihmissuhteita…

Turvakodit ja nollalinja palvelevat vuodenvaihteen juhlapyhinä

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille suunnatut Nollalinja-puhelinpalvelu ja turvakodit palvelevat ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Myös vuodenvaihteen juhlapyhinä on mahdollisuus saada apua ja turvaa. Lähisuhde- ja perheväkivallasta puhutaan, kun henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan, vanhempaansa, lähisukulaistaan tai muuta läheistään kohtaan. Lähisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista tai taloudellista….

Turvakodit ja väkivallan ehkäisy

Liitto jäsenyhdistyksineen auttaa perheväkivaltaa kokeneita ja sitä käyttäneitä sekä ehkäisee väkivaltaa perheissä ja lähisuhteissa. Palveluissa autetaan väkivallan kaikkia osapuolia. Ensisijaista on väkivallan kokijan ja lasten turvallisuus ja väkivallan loppuminen. Yhdistysten ylläpitämissä 17 turvakodissa ja avopalveluissa autetaan vuosittain noin 6000 ihmistä eri puolilla Suomea. Turvakotiin voi tulla yksin tai…