”Pamppu pelkele” – lapsien kokemuksia vankiloista

…Tuhansien Suomen vankiloissa vierailevien lasten lapsuusmuistoihinsa tallentuu tilojen lisäksi toki myös se, miten heidät näissä tiloissa kohdataan. Vanhempi vankilan portilla -hankkeessa pidämme tärkeänä, että lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi kokemustensa kanssa. Kohtaamalla vankien lapsia voimme paremmin ymmärtää ja tukea heitä. Lapsia tavatessani olen kysynyt lapsilta, miltä vanhemman vankeustuomio…

Turvakotien lapsia ja aikuisia muistetaan erityisellä tavalla joulun aikaan

Turvakodissa jouluaan viettäville lapsille annetaan Pentikin lahjoittama pupu sekä Tallukka tulee turvakotiin -satukirja väkivaltakokemuksen käsittelyyn. Everstinna -romaani antaa toivoa turvakotiin tuleville aikuisille. Tallukka tulee turvakotiin -satu muistuttaa siitä, miten tärkeää lasten väkivaltakokemusten käsitteleminen on. Turvakotiin tuleva lapsi on usein säikähtänyt ja uusi tilanne ihmetyttää. Tilanne kotona on voinut ollut pelottava….

Perheiden viesti selvä päättäjille: perheiden asiat ja lapsiperheköyhyys otettava vakavasti

köyhille lapsiperheille. Vastauksissa nousi esiin useita lapsiperheköyhyyttä vähentäviä parannusehdotuksia. Ratkaisuiksi ehdotettiin muun muassa vähävaraisille suunnattavia sosiaalietuuksia ja äideille maksettavaa toimeentulotukea. Paljon kannatusta saivat lapsiperheiden asumisen tukeminen ja erillinen 200 euron lapsilisä vähävaraisille lapsiperheille. Yhdeksi ongelmaksi koettiin osalle nuorista äideistä maksettava pelkkä peruspäiväraha ansiosidonnaisen päivärahan sijasta. Yleisimmiksi asumiskulujen helpotukseksi nimettiin asumistuki,…

Lapsi oppii päiväryhmässä sosiaalisia taitoja

Äitien mielestä päiväryhmään osallistuminen lisää merkittävästi heidän lastensa sosiaalisia taitoja. Oulun ensi- ja turvakodin päiväryhmä Seraffiinan toimintaan osallistuneet äidit sanovat, että päiväryhmässä lasten on ollut mahdollista tutustua toisiin lapsiin ja oppia sosiaalista vuorovaikutusta. Äitejä haastateltiin Oulun ammattikorkeakouluun tehtyä opinnäytetyötä varten. Yksi hallituksen kärkihanke on parantaa lapsi– ja perhepalveluja. Tavoitteena on…

Miten lapsi kärsisi erosta mahdollisimman vähän?

vanhemman toimintaan. Lapsen aggressiivisen käyttäytymisen on havaittu liittyvän myös lapsen kokemukseen siitä, että kohdatessaan toisensa, vanhemmat alkavat riidellä. Lapsi oppii ja ennakoi ilmapiiriä. Erilaiset rajat Vanhempien asettamien rajojen erilaisuus hämmentää lasta. Lapsi luonnollisemmin sisäistää sen vanhemman rajat, jonka kanssa asuu, ja ymmärtää ne normaaleiksi. Tapaavan vanhemman tiukemmat rajat lapsi kokee…

Lapsikaappauksia eniten länsimaihin

vuosilta 2008–2017. Oikeusministeriöön ja ulkoministeriöön ilmoitettiin näinä vuosina 147 lapsikaappaustapausta Suomesta ulkomaille. Lapsia kaapattiin 362. Kohdemaita oli yhteensä 47. Vuonna 2017 kaapattiin Suomesta 20 lasta. Aiempina vuosina kaapattuja lapsia oli maailmalla vielä 28, joten kaikkiaan kaapattuna oli 48 lasta. Vanhempien sovinto yleisin lapsikaappauksen päättymissyy Yhä useammin vanhemmat pääsevät ainakin laihaan…

Thank you for your registration!

lapsia jääminen pois päiväkodeista merkitsee monelle lapselle sitä, että he menettävät mahdollisuuden lämpimään ruokaan päivän aikana. Osalle lapsista tuo ruoka voi olla päivän ainoa lämmin ateria. Osa kunnista on järjest…. Ensi- ja turvakotien liitto Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelun kansalaisjärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia…

Tunnista väkivalta

…väkivaltatilanteiden ennakoimiseen ja tästä hetkestä selviytymiseen. Voimia ei välttämättä riitä muuhun. Lapsi saattaa myös oppia, että väkivalta on hyväksytty keino ratkaista ristiriitoja: lapsi voi oppia itse lyömään ja tai alistumaan. Kuritusväkivallalla tarkoitetaan aikuisen käyttämää henkistä- ja/tai fyysistä väkivaltaa tilanteissa, joissa hän pyrkii katkaisemaan tai säätelemään lapsen ei-toivottua käytöstä. Tutkimukset osoittavat…

Lapsilla on oikeus suojeluun ja huolenpitoon poikkeusoloissakin

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot uhkaavat pahentaa lasten ja perheiden tilannetta, kun tuen tarve kasvaa ja samalla monet palvelut sulkevat ovensa. Lastensuojelun ja lapsi– ja perhepalveluiden riittävistä resursseista ja lapsen oikeuksien toteutumisesta on huolehdittava. Lapsi– ja perhejärjestöt pitävät tärkeänä valtakunnallisia linjauksia, ohjeistuksia sekä vastuunottoa lastensuojelun toimintaedellytysten turvaamiseksi, jotta lapsen oikeudet toteutuvat kriisitilanteessakin….

Lapsiperheiden köyhyysongelma ratkaistava- vakavimmassa riskissä vauvaikäiset

merkittävä vaikutus. Päättäjät ovat huolissaan syntyvyyden alhaisuudesta ja nuorten syrjäytymisestä. Niihin voi päätöksillä vaikuttaa ja rakentaa lapsiystävällistä Suomea. Nyt on aika investoida vauva- ja lapsiperheisiin etuuksia kunnolla korottamalla ja varmistamalla arjen tilanteisiin tuki. Auttamistyössä lapsi– ja perhejärjestöillä on paljon tarjottavaa. Tähän työhön kannattaa investoida myös tulevaisuudessa. Kun esimerkiksi vaikeuksien kanssa…