Asunnottomuus kääntynyt laskuun – naisten suhteellinen osuus kasvaa

…asuntoa ei löydy nopeasti. NEA-hankkeessa löydetään ratkaisuja naisten asunnottomuuteen Ensi- ja turvakotien liitto on mukana vuoden 2018 alussa alkaneessa Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa (NEA). Hankkeen päätavoitteena on poistaa naisten asunnottomuus asumispolkuja turvaamalla. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja asunnottomuuden uusiutumista, löytää piiloasunnottomia ja tukea asunnottomien naisten asunnon saantia. Hankkeessa kehitetään myös…

Naistenviikolla kirjoitetaan Suomen naisten tulevaisuus uusiksi

…turvallisin maa ja että jokainen saa tarvitsemansa avun. Naistenviikko 5.3.-11.3 on Amnestyn Suomen osaston ja Ensi- ja turvakotien liiton yhteinen varainhankintakampanja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Meille on tullut kysymyksiä siitä, pitääkö Suomen väkivaltaisuus naisten kannalta paikkansa ja ovatko luvut totta. Valitettavasti ovat. On myös haluttu tietää, haluammeko välittää miehistä kuvan…

Ethän ohita väkivaltaisesti käyttäytyvää nuorta

Se oli läppä. Me ollaan kavereita, ei se ees suuttunut. Kato vaikka, me vaan painitaan. Et sä tajua! Kaikki yllä mainitut kommentit saa helposti vastaukseksi, kun aikuisena menee väliin tilanteeseen, jossa nuoret käyttäytyvät fyysisesti tai psyykkisesti väkivaltaisesti toisiaan tai vertaistaan kohti. Tällaisen vastauksen kuuleminen saa nopeasti ottamaan takapakkia ja…

Naisille on tärkeää koti, ei vain asunto

naisten yhteisöstä. Tampereen yliopisto. ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON ASUNNOTTOMUUSKYSELY Ensi- ja turvakotien liitto teki kyselyn naisten ja perheiden asunnottomuudesta kaikissa jäsenyhdistyksissään helmikuussa 2019. Vastauksia saatiin 98. Kysely selvitti, millaisiin naisten ja perheiden asunnottomuuteen tai sen uhkaan liittyviin haasteisiin yhdistysten työntekijät ovat työssään törmänneet. Kysely liittyi Naiserityisyys asunnottomuustyössä -yhteishankkeeseen (NEA) 2018-2020…

Hankkeet

…naisille sopiviksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa naisten asunnottomuudesta työskentelemällä yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Naisten asunnottomuuteen liittyvät erityispiirteet tuodaan esiin päättäjille ja elämän murroskohdissa naisia kohtaaville ammattilaisille. Naiserityiseen työhön kuuluu myös vaikeissa pari- ja perhesuhteissa elävien naisten asumisen turvaaminen. Hankkeessa kohdataan naisia yksilötyössä, ryhmissä, kohtaamispaikoissa sekä asumisyhteisöissä, tavoitteena saada naisten ääni kuuluviin…

Ensi- ja turvakodeissa tunnistetaan naisten erityiset tarpeet asunnottomuudessa

Taloudelliset vaikeudet, väkivaltaisesta parisuhteesta irtautuminen sekä päihteiden käyttö, listasivat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijät yleisimmiksi syiksi työssä kohtaamaansa naisten ja perheiden asunnottomuuteen. Ensi- ja turvakotien liitto toteutti valtakunnallisen, naisten ja perheiden asunnottomuuteen liittyvän kyselyn jäsenyhdistyksissään helmikuussa 2019. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, millaisiin naisten ja perheiden asunnottomuuteen tai sen uhkaan…

Uusi julkaisu kertoo naisten asunnottomuuden erityispiirteistä

…asunnottomuustyössä –artikkelikokoelmaan on koottu kattavasti havaintoja naisten erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen. Artikkelit ovat syntyneet asunnottomuutta kokeneiden naisten kohtaamisista kaduilla, kodeissa, kohtaamispaikoissa, ensi- ja turvakodeissa ja muissa yhteisöissä. Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä –artikkelikokoelma on Y-Säätiön julkaisema. Julkaisun kirjoittajina on niin kokemusasiantuntijoita kuin muita alan ammattilaisia,…

Väkivallan muodot, puheeksi ottaminen, palveluohjaus ja Naisten Linjan palvelut

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen järjestämä sisäinen koulutus Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksille. 8.4.2021 klo 13–15 Väkivallan muodot, puheeksi ottaminen, palveluohjaus ja Naisten Linjan palvelut Kouluttajana Pamela Peltonen, Naisten Linja. Alustuksen jälkeen mukana keskustelussa Pro-tukipisteen Mari Kinnunen, Vva ry:n Jenni Eronen sekä Sininauhasäätiön Ruusulankadun asumispalveluyksikön Milja Ranta. Ilmoittaudu tästä 1.4 mennessä….

Koulutuspaketti naiserityisestä asunnottomuustyöstä

…Häpeä ja stigma osana naisten asunnottomuutta Naisten asunnottomuuden kietoutuminen sosiaalisiin suhteisiin Väkivallan yhteys naisten asumiseen Traumakokemusten yhteys naisten asumiseen Hyviä käytäntöjä naisten kanssa tehtävässä työssä Jokainen koulutuspaketin osio on oma kokonaisuutensa, joten niitä on mahdollista katsoa oman kiinnostuksen mukaan myös yksittäin ja haluamassaan järjestyksessä. Koulutuspakettia sekä sen osioita voi hyödyntää…

Väkivallasta toipuminen on enemmän kuin selviytyminen

…40 -vuotista väkivaltatyön taivaltaan. Alusta asti työtä on tehty niin väkivallan kokijoiden, kuin tekijöiden kanssa. Yhteistä ryhmille on väkivallan traumatisoivat vaikutukset. Suurin osa väkivallan tekijöistä on kokenut lapsuudessaan väkivaltaa. Väkivalta synnyttää väkivaltaa, jos ei muihin kohdistuvaa niin itseen kääntyvää. Väkivallasta syntyvä trauma, lisää riskiä itsetuhoisuuteen, itsekriittisyyteen ja masennukseen. Väkivallasta selviytyminen