Yhteystiedot

ry 09 2766 2830 Maalarinkuja 3 B, 02650 Espoo 09 276 62 80 Oulun ensi- ja turvakoti ry 08 561 5500 Kangastie 9, 90500 Oulu Päivystävä numero:0400 581 606 Palvelut:EnsikotiPidä kiinni -ensikodit ja -avopalvelutTurvakoti Paasikiven Nuorisokylän Säätiö 09 2745 4610 Porvoontie 10, 04220 Kerava Päivystävä numero:09 2745 4610 Palvelut:Tapaamispaikka Perheidenpaikka…

The Federation of Mother and Child Homes and Shelters

…view and invites participants to consider how best to support parents. This training in one day long. A Parent´s Guide – information and support for divorcing families with children is intended for those considering divorce, parents who are still processing their divorce, and their friends and relatives. Guide also provides…

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Pidä kiinni -avopalveluyksikkö on erikoistunut päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vanhempi ja vauva käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, missä harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Avopalveluyksikköä on odotettu Päijät-Hämeeseen vuosia, sillä alueen päihdeongelmat ovat vaikeat. Yksikkö nimetään lahtelaisen muusikko Jannika B:n mukaan, joka haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä panoksellaan. Avopalveluyksikkö…

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Pidä kiinni -avopalveluyksikkö on erikoistunut päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vanhempi ja vauva käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, missä harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Avopalveluyksikköä on odotettu Päijät-Hämeeseen vuosia, sillä alueen päihdeongelmat ovat vaikeat. Yksikkö nimetään lahtelaisen muusikko Jannika B:n mukaan, joka haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä panoksellaan. Avopalveluyksikkö…

Lapsi oppii päiväryhmässä sosiaalisia taitoja

lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistaminen. Oikea-aikainen tuki lisää palveluiden vaikuttavuutta. Palvelujen painopistettä pyritään siirtämään korjaavista palveluista ehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Päiväryhmä Seraffiinan toiminnan on koettu mahdollistavan lasten sosiaalisen verkoston rakentamisen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimisen. Yhteiskunta muuttuu kaiken aikaa ja sitä kautta muuttuvat lasten sosiaaliset taidot….

Miksi taas toistetaan samoja virheitä?

kunnille. Suomen ensimmäisessä hankintalaissa sosiaali- ja terveyspalveluja ei suljettu kilpailuttamisen ulkopuolelle kansallisella poliittisella päätöksellä. Monissa muissa Euroopan maissa kansallisissa hankintalaeissa toimittiin toisin. Sosiaali- ja terveyspalveluista tuli vähitellen kauppatavaraa ja hinta nousi hankinnoissa tärkeimmäksi laadun kustannuksella. Osassa sosiaalipalveluja, esimerkiksi lapsiperheiden ja vammaispalvelujen alueella, järjestöillä on edelleen tärkeä asema. Erityisen merkittävä se…

Jokaisella odottavalla äidillä pitää olla mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen päihdekuntoutukseen

Suomessa huumeriippuvaisten äitien pakkohoitoa ei ole, koska meillä korostetaan yksilön oikeuksia. Esimerkiksi Norjassa huumeriippuvaiset äidit voidaan pakottaa hoitoon, koska he vaarantavat sikiön terveen kasvun ja kehityksen. Jokaisella äidillä tulee olla mahdollisuus päästä vapaaehtoiseen kuntoutukseen asuinpaikasta ja kunnasta riippumatta. Niin kauan kuin tätä mahdollisuutta ei ole, on mielestäni turha puhua pakkohoidon…

Eduskuntavaalit 2019

…väkivaltatyön avopalvelujen välille järjestöjen väkivallan vastainen työ turvataan sosiaali -ja terveyspalveluja uudistettaessa raiskauksen määritelmä muutetaan suostumusperusteiseksi rikoslaissa varmistetaan seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden lasten palvelut Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta huolehditaan täysimääräisesti ja järjestöt otetaan toimeenpanoon kumppaniksi Kaikilla lapsilla on oikeus saada parasta mahdollista palvelua ja apua. Lastensuojelun asiakasmäärät työntekijää kohden ovat kohtuuttoman…

Vauvafoorumi 2020 – Vauvaperheet ja mielenterveys

…Norfolk Island North Korea Norway Oman Pakistan Palestinian Territory Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Qatar Reunion Romania Russia Rwanda Saint Barthélemy Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Martin (French part) Saint Martin (Dutch part) Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent and the…

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa tapahtuu myös parisuhteissa

Vaatiminen, painostaminen tai pakottaminen sellaiseen seksiin, jota toinen ei halua, on väkivaltaa. Muut väkivallan muodot tunnistetaan yhä paremmin ja apua uskalletaan hakea, mutta seksuaalisuutta loukkaava väkivalta jää usein piiloon. Jokaisella on oikeus kieltäytyä seksistä myös parisuhteessa. Seksin tulee aina perustua vapaaseen tahtoon eli suostumukseen. Yksityisyyden suojassa, pari- ja seurustelusuhteissa tapahtuva…