Yhteystiedot

numero (Seinäjoen turvakoti)050 5750541 Palvelut:Turvakoti Helsingin ensikoti ry 09 774 2460 Ensi-Kodin tie 4, 00510 Helsinki 09 774 2460 Palvelut:EnsikotiPidä kiinni -ensikodit ja -avopalvelut Kaapatut Lapset ry 044 262 6662 Malmin Kauppatie 26, 00700 Helsinki Kanta-Hämeen perhetyö ry 040 770 1087 Sibeliuksenkatu 5, 2. krs., 13100 Hämeenlinna Päivystävä numero:050 355…

The Federation of Mother and Child Homes and Shelters

…view and invites participants to consider how best to support parents. This training in one day long. A Parent´s Guide – information and support for divorcing families with children is intended for those considering divorce, parents who are still processing their divorce, and their friends and relatives. Guide also provides…

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Pidä kiinni -avopalveluyksikkö on erikoistunut päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vanhempi ja vauva käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, missä harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Avopalveluyksikköä on odotettu Päijät-Hämeeseen vuosia, sillä alueen päihdeongelmat ovat vaikeat. Yksikkö nimetään lahtelaisen muusikko Jannika B:n mukaan, joka haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä panoksellaan. Avopalveluyksikkö…

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Pidä kiinni -avopalveluyksikkö on erikoistunut päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vanhempi ja vauva käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, missä harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Avopalveluyksikköä on odotettu Päijät-Hämeeseen vuosia, sillä alueen päihdeongelmat ovat vaikeat. Yksikkö nimetään lahtelaisen muusikko Jannika B:n mukaan, joka haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä panoksellaan. Avopalveluyksikkö…

Lapsi oppii päiväryhmässä sosiaalisia taitoja

lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistaminen. Oikea-aikainen tuki lisää palveluiden vaikuttavuutta. Palvelujen painopistettä pyritään siirtämään korjaavista palveluista ehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Päiväryhmä Seraffiinan toiminnan on koettu mahdollistavan lasten sosiaalisen verkoston rakentamisen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimisen. Yhteiskunta muuttuu kaiken aikaa ja sitä kautta muuttuvat lasten sosiaaliset taidot….

Jokaisella odottavalla äidillä pitää olla mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen päihdekuntoutukseen

Suomessa huumeriippuvaisten äitien pakkohoitoa ei ole, koska meillä korostetaan yksilön oikeuksia. Esimerkiksi Norjassa huumeriippuvaiset äidit voidaan pakottaa hoitoon, koska he vaarantavat sikiön terveen kasvun ja kehityksen. Jokaisella äidillä tulee olla mahdollisuus päästä vapaaehtoiseen kuntoutukseen asuinpaikasta ja kunnasta riippumatta. Niin kauan kuin tätä mahdollisuutta ei ole, on mielestäni turha puhua pakkohoidon…

Miksi taas toistetaan samoja virheitä?

kunnille. Suomen ensimmäisessä hankintalaissa sosiaali- ja terveyspalveluja ei suljettu kilpailuttamisen ulkopuolelle kansallisella poliittisella päätöksellä. Monissa muissa Euroopan maissa kansallisissa hankintalaeissa toimittiin toisin. Sosiaali- ja terveyspalveluista tuli vähitellen kauppatavaraa ja hinta nousi hankinnoissa tärkeimmäksi laadun kustannuksella. Osassa sosiaalipalveluja, esimerkiksi lapsiperheiden ja vammaispalvelujen alueella, järjestöillä on edelleen tärkeä asema. Erityisen merkittävä se…

Eduskuntavaalit 2019

…väkivaltatyön avopalvelujen välille järjestöjen väkivallan vastainen työ turvataan sosiaali -ja terveyspalveluja uudistettaessa raiskauksen määritelmä muutetaan suostumusperusteiseksi rikoslaissa varmistetaan seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden lasten palvelut Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta huolehditaan täysimääräisesti ja järjestöt otetaan toimeenpanoon kumppaniksi Kaikilla lapsilla on oikeus saada parasta mahdollista palvelua ja apua. Lastensuojelun asiakasmäärät työntekijää kohden ovat kohtuuttoman…

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa tapahtuu myös parisuhteissa

Vaatiminen, painostaminen tai pakottaminen sellaiseen seksiin, jota toinen ei halua, on väkivaltaa. Muut väkivallan muodot tunnistetaan yhä paremmin ja apua uskalletaan hakea, mutta seksuaalisuutta loukkaava väkivalta jää usein piiloon. Jokaisella on oikeus kieltäytyä seksistä myös parisuhteessa. Seksin tulee aina perustua vapaaseen tahtoon eli suostumukseen. Yksityisyyden suojassa, pari- ja seurustelusuhteissa tapahtuva…

Kouvolassa avattu uusi päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

järjestelmän piirissä; ensikodeissa ja avopalveluissa autettiin viime vuoden aikana 191 äitiä, 193 lasta ja 78 isää. Lisäksi avopalveluyksiköiden etsivän ja matalan kynnyksen palveluiden kautta on autettu lähes 500 (476) perhettä erilaisissa elämäntilanteissa. Toteutunutta toimintaa on ollut mm. nimetön chat –palvelu, perheryhmät, odottavien äitien ryhmät tai asiakkaiden omat yhteydenotot ammattilaisiin. Kymenlaakson…