Yhteystiedot

90500 Oulu Päivystävä numero:0400 581 606 Palvelut:EnsikotiPidä kiinni -ensikodit ja -avopalvelutTurvakoti Paasikiven Nuorisokylän Säätiö 09 2745 4610 Porvoontie 10, 04220 Kerava Päivystävä numero:09 2745 4610 Palvelut:Tapaamispaikka Perheidenpaikka ry 0400 819 841, 0400 819 842 Kuvernöörinkatu 1, 83500 Outokumpu Päivystävä numero:0400 819 841, 0400 819 842 Pienperheyhdistys ry 09 720 6810…

Thank you for your registration!

tapaamipaikassa. Tapaamispaikassa on mahdollista toteuttaa myös sijoitettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa tapaamisia. Tapaamispaikassa lapsi ja … Jatka lukemista ”Thank you for your registration!” Riitaisissa eroissa tai vanhempien keskinäisen luottamuksen puuttuessa voi vanhempien yhteistyövanhemmuutta olla vaikea toteuttaa. Vanhemman omassa elämäntilanteessa voi olla pulmia, joiden vuoksi lapsen tapaaminen toteutuu tapaamipaikassa. Tapaamispaikassa…

The Federation of Mother and Child Homes and Shelters

…view and invites participants to consider how best to support parents. This training in one day long. A Parent´s Guide – information and support for divorcing families with children is intended for those considering divorce, parents who are still processing their divorce, and their friends and relatives. Guide also provides…

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Pidä kiinni -avopalveluyksikkö on erikoistunut päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vanhempi ja vauva käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, missä harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Avopalveluyksikköä on odotettu Päijät-Hämeeseen vuosia, sillä alueen päihdeongelmat ovat vaikeat. Yksikkö nimetään lahtelaisen muusikko Jannika B:n mukaan, joka haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä panoksellaan. Avopalveluyksikkö…

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Pidä kiinni -avopalveluyksikkö on erikoistunut päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vanhempi ja vauva käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, missä harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Avopalveluyksikköä on odotettu Päijät-Hämeeseen vuosia, sillä alueen päihdeongelmat ovat vaikeat. Yksikkö nimetään lahtelaisen muusikko Jannika B:n mukaan, joka haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä panoksellaan. Avopalveluyksikkö…

Lapsi oppii päiväryhmässä sosiaalisia taitoja

lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistaminen. Oikea-aikainen tuki lisää palveluiden vaikuttavuutta. Palvelujen painopistettä pyritään siirtämään korjaavista palveluista ehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Päiväryhmä Seraffiinan toiminnan on koettu mahdollistavan lasten sosiaalisen verkoston rakentamisen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimisen. Yhteiskunta muuttuu kaiken aikaa ja sitä kautta muuttuvat lasten sosiaaliset taidot….

Jokaisella odottavalla äidillä pitää olla mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen päihdekuntoutukseen

Suomessa huumeriippuvaisten äitien pakkohoitoa ei ole, koska meillä korostetaan yksilön oikeuksia. Esimerkiksi Norjassa huumeriippuvaiset äidit voidaan pakottaa hoitoon, koska he vaarantavat sikiön terveen kasvun ja kehityksen. Jokaisella äidillä tulee olla mahdollisuus päästä vapaaehtoiseen kuntoutukseen asuinpaikasta ja kunnasta riippumatta. Niin kauan kuin tätä mahdollisuutta ei ole, on mielestäni turha puhua pakkohoidon…

Miksi taas toistetaan samoja virheitä?

kunnille. Suomen ensimmäisessä hankintalaissa sosiaali- ja terveyspalveluja ei suljettu kilpailuttamisen ulkopuolelle kansallisella poliittisella päätöksellä. Monissa muissa Euroopan maissa kansallisissa hankintalaeissa toimittiin toisin. Sosiaali- ja terveyspalveluista tuli vähitellen kauppatavaraa ja hinta nousi hankinnoissa tärkeimmäksi laadun kustannuksella. Osassa sosiaalipalveluja, esimerkiksi lapsiperheiden ja vammaispalvelujen alueella, järjestöillä on edelleen tärkeä asema. Erityisen merkittävä se…

Apua verkossa

järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä sekä antaa palautetta palvelusta. Yhteydenottajalla on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä. Verkossa toimivan ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet Ohjaaja on vapaaehtoinen tai palkattu työntekijä. Ohjaajalla on oikeus saada tehtäväänsä koulutusta ja säännöllistä ohjausta. Ohjaajalla on oikeus tietää, voiko hän pysyä palvelussa nimettömänä. Ohjaajalla on oikeus olla suostumatta…

Kouvolassa avattu uusi päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

järjestelmän piirissä; ensikodeissa ja avopalveluissa autettiin viime vuoden aikana 191 äitiä, 193 lasta ja 78 isää. Lisäksi avopalveluyksiköiden etsivän ja matalan kynnyksen palveluiden kautta on autettu lähes 500 (476) perhettä erilaisissa elämäntilanteissa. Toteutunutta toimintaa on ollut mm. nimetön chat –palvelu, perheryhmät, odottavien äitien ryhmät tai asiakkaiden omat yhteydenotot ammattilaisiin. Kymenlaakson…