40 vuotta työtä perheväkivallan lopettamiseksi

muut järjestöt ja kunnat aktivoituivat asiassa. Keskusjärjestö koordinoi yhdistysten väkivaltatyön kehittämistä, koulutti henkilöstöä ja laati niiden kanssa väkivaltatyön laatukriteerit. Ne tulivat pohjaksi valtakunnallisille väkivaltatyön laatukriteereille. Väkivaltatyön prosessikoulutuksilla työntekijät erikoistuivat väkivaltatyöhön. Turvakotien lasku ja nousu Turvakotien käyttöaste vaihteli paljon. Riski niiden valmiuden ylläpidosta jäi yhdistyksille. Se merkitsi 2000-luvulla muutamien turvakotien lopettamista….

Rinteen hallitusohjelma ilahduttaa ja herättää toivoa

lapsiperheiden näkökulmasta ilolla myös hallitusohjelmassa olevan kunnianhimoiseksi ja perheiden hyvinvointia tukevaksi määritellyn perhevapaauudistuksen toteuttamista. Oleellista siinä on, ettei nykyisiä oikeuksia uudistamistyössä heikennetä, vaan isäkuukaudet tulevat lisäksi. Kirjaus vaatii vielä konkretisointia. Tässäkin lapsi- ja perhejärjestöillä on asiantuntemusta, jota valmistelussa kannattaa käyttää heti alusta. …lapsiperheköyhyyttä vähentävät toimenpiteet kaipaavat konkretiaa… Lapsiperheköyhyyden vähentämisen kannalta…

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma Euroopassa

Haatainen, Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja. – Turvakotipaikkojen lisääminen on myönteistä, se tapahtuu kuitenkin vielä liian hitaasti ja avun saanti kaikkialla Suomessa ei toteudu. Lisäksi tarvitaan pitkäjänteistä terapeuttista apua väkivaltakokemuksesta toipumiseen nykyistä selkeästi enemmän, sanoo Haatainen. Naisten asemassa takapakkia – Keskustelu naisen asemasta ja oikeuksista ei näytä kulkevan kaikkialla eteenpäin….

Hiljaisuus ja häpeä murrettava

kaikissa Euroopan maissa. Osasta Itä-Euroopan maista kantautuu todella surullisia viestejä. Järjestöt ovat joutuneet vaikeuksiin naisiin kohdistuvassa väkivaltatyössä. Niiden rahoitusta on leikattu ja toimintaa kyseenalaistettu. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei enää nähdä kaikissa maissa rikoksena ja ihmisoikeuksien loukkauksena. Myös yliopistojen nais- ja sukupuolitutkimus on joutunut kyseenalaistetuksi. Nordiska Kvinnor mot våld vetoaa julkilausumassaan,…