Lapsen oikeudet todeksi joka päivä

”Lasta ei saa syrjiä ja lapsen etu on ensisijaisesti harkittava kaikessa päätöksenteossa. Jokaisella lapsella on oikeus olla turvassa. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lapsella on oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan.” Vaikka kansainväliset sopimukset voivat tuntua kaukaisilta arjen työn ja vaikeuksissa olevien lapsiperheiden auttamisen näkökulmasta, niillä on tiivis…

Tietoa liitosta

Olemme valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhteisöämme eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea. Yhdistykset auttavat perheitä monissa vaikeuksissa. Vanhemmuutta vauva-aikana tuetaan 10 ensikodissa ja 12 päiväryhmässä. Pidä kiinni -hoitojärjestelmän…

Kysely: Miten sinä selvisit väkivallasta? -vastaa verkossa

Keräämme tietoa siitä, mikä auttaa väkivallasta toipumisessa. Väkivallasta selviytyminen edellyttää usein hiljaisuuden rikkomista. Kenelle sinä kerroit kokemuksistasi? Väkivaltaan on myös tärkeää saada tukea. Mistä sinä sait apua? Väkivallasta toipuminen on usein prosessi, joka ottaa aikansa. Mikä sinua tuki toipumisessa? Mikä sai sinut uskomaan hyvään huomiseen, luomaan turvallisia ihmissuhteita ja hyvää…

Apua vaikeisiin ero-, huolto- ja tapaamisriitoihin

Turvassa-hankkeessa autettiin vuonna 2021 eronneita vanhempia ja heidän lapsiaan yksilötapaamisissa ja vertaisryhmissä. Apua sai yhteensä 34 lasta ja 48 vanhempaa, mukaan lukien bonusvanhemmat ja muut tärkeät läheiset. Ryhmätoimintoihin osallistui kuusi vanhempaa ja neljä lasta. Pitkällä aikavälillä syntyneidein umpisolmujen avaaminen vie aikaa. Hankkeen asiakastyössä havaittiin, että huoltoriidan vuoksi lapsia ja vanhempia…

Hallitusohjelman valmistelijoille: Lapset keskiöön tietoon perustuvilla päätöksillä ja poliittisella tahdolla

Hallituspohjan ja hallitusohjelman tunnustelut ovat käynnissä. Tulevalla hallituskaudella tulee olla lasten aika. Ensi- ja turvakotien liitto ja muut lapsi- ja perhejärjestöt haluavat nähdä hallitusohjelmassa sitoumuksen, että hallitus valmistelee parlamentaarisesti ja käynnistää YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan hallinnonalat, toimijat ja hallituskaudet ylittävän lapsistrategian. Sen toteuttaminen tarvitsee riittävät resurssit. Sen yksi keskeinen…

Vauvaperheiden yksinäisyys ja hätä näkyy yhteydenotoissa

Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista. Vanhempien uupumus näkyy kasvaneina yhteydenottoina nimettömään chattiin. Vanhemmat kertovat uupumuksesta, loputtomasta univelasta ja yksinäisyydestä. Apua kannatta hakea heti, kun voimat alkavat olla lopussa, sillä vauva ei voi odottaa. Koronaepidemia heikensi viime vuonna vauvaperheiden jaksamista. Ensi- ja turvakotien liiton vauvaperheiden palveluiden koronavuoden kokemukset kertovat samaa viestiä…

Lapsiarkea kommuunissa

“I’m too sexy for my car” joku laulaa lotkauttaa keittiössä lantiotaan keikuttaen. Olohuoneessa koneen äärellä istuva ottaa kopin, etsii laulun spotifysta ja laittaa soimaan kaiuttimista täysillä. Samantien koko olohuone täyttyy tanssivista lapsista ja aikuisista. Sohvapeitot ja tyynyt liittyvät mukaan. Joku oivaltaa laittaa videoivan puhelimen kiertämään kädestä toiseen. Biisin loputtua lapset…

ETKL:n lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan perustamiseksi tehtävästä lakimuutoksesta

Suomeen on perusteilla itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Tavoitteena on, että raportoija seuraisi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, seuraisi ja arvioisi toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä seuraisi kansallisen lainsäädännön toimivuutta, naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien oikeuksien toteutumista ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumista laajasti yli sektoreiden rajojen….

Euroopan väkivaltatilannetta arvioidaan Helsingissä

Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat vakavia ongelmia Euroopan unionissa. Helsingissä 26.-27.11. järjestettävässä Stop the backlash – Stop domestic violence konferenssissa arvioidaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tilannetta, Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa jäsenmaissa ja EU:ssa sekä pohditaan keinoja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Tapahtuma on osa Suomen EU puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Konferenssi…

Huolto- ja tapaamislain tulee huomioida vanhempien tosiasialliset tilanteet

Molempien vanhempien yhtäläisiä mahdollisuuksia vastata lapsen hoidosta eron jälkeen tulee lainsäädännön keinoin vahvistaa. Käynnissä olevassa huolto- ja tapaamislainsäädännön uudistustyössä on tärkeä huomioida vanhempien tosiasialliset arkielämän tilanteet sekä edistää vanhempien tasapuolisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteistyövanhemmuutta eron jälkeen. Tällä hetkellä esimerkiksi erityislasten kohdalla lapselle myönnetään tarvittavat apuvälineet tai koulukyyti yleensä vain virallisen osoitteen…