Vauvaa odottavat perheet kuntoutuvat päihdeongelmista

Vakavasti päihdeongelmaiset perheet tarvitsevat tiivistä tukea. Päihdekuntoutus yhdistettynä vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio. Pidä kiinni® – hoitojärjestelmä on auttanut 20 vuoden aikana 3000 vauvaa. Pidä kiinni -hoito kuntouttaa vakavasti päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Joka vuosi hoidossa on noin 250 perhettä. Ilman apua vauvojen terveys ja…

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista, avopalveluyksiköistä sekä kehittämiskeskuksesta. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea vanhempia päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Raskaus ja vauvan syntymä on aivan erityinen mahdollisuus päihdeongelmaiselle…

Pidä kiinni etsivän ja matalan kynnyksen työn työkokous

Tule mukaan kehittämään Pidä kiinni -hoitojärjestelmän etsivää ja matalan kynnyksen työtä sekä tapaamaan muita samaa työtä tekeviä. Katsotaan yhdessä mitä kaikkea olemme jo tehneet ja mitkä ovat seuraavat askeleet. Työkokous on tarkoitettu Pidä kiinni -etsivän ja matalan kynnyksen työntekijöille sekä heidän lähiesimiehille. Jäsen- yhdistyksille Lisätietoja Sirpa Hopiavuori, asiantuntija sirpa.hopiavuori@etkl.fi Ohjelma…

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Jannika on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka yhdistää päihdekuntoutuksen ja vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen. Hoitojärjestelmään kuuluu 9 avopalveluyksikköä sekä 7 ensikotia, jotka auttavat perheitä ympärivuorokautisesti. Huhtikuussa on avattu uusi yksikkö Lahden lisäksi Kouvolaan. – Palvelu lisää toiveikkuutta, että muutos lapsiperheiden elämäntilanteissa on mahdollista. Pidä kiinni toiminnan myötä yhdessä…

Lahdessa avataan uusi päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Jannika on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka yhdistää päihdekuntoutuksen ja vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen. Hoitojärjestelmään kuuluu 9 avopalveluyksikköä sekä 7 ensikotia, jotka auttavat perheitä ympärivuorokautisesti. Huhtikuussa on avattu uusi yksikkö Lahden lisäksi Kouvolaan. – Palvelu lisää toiveikkuutta, että muutos lapsiperheiden elämäntilanteissa on mahdollista. Pidä kiinni toiminnan myötä yhdessä…

Yhteystiedot

…ensi- ja turvakoti ry 010 423 7500 Liitukuja 2, 40520 Jyväskylä Päivystävät numerot:Ensikoti (24 h) 010 423 7505 , Turvakoti (24 h) 010 423 7520 Palvelut:EnsikotiPidä kiinni -ensikodit ja -avopalvelutTurvakoti Kokkolan ensi- ja turvakoti ry 044 336 0056 Sairaalakatu 9, 67100 Kokkola Päivystävä numero:044 336 0056 Palvelut:EnsikotiPidä kiinni -ensikodit ja…

Kouvolassa avattu uusi päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Kesällä toimintansa käynnistänyt palvelu on erikoistunut päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vauvat ja vanhemmat käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, jossa harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n avaama Pidä kiinni® -avopalveluyksikkö on toivottu tukimuoto Kymenlaaksoon. Avopalveluyksikkö Nuppu on osa valtakunnallista Pidä kiinni -hoitojärjestelmää, joka yhdistää päihdekuntoutuksen sekä…

Pysyvä rahoitus turvaa lapsille terveen alun

elää perheenä omien biologisten vanhempiensa kanssa. Tämän on turvannut heidän kotikuntansa myöntämällä maksusitoumuksen Pidä kiinni® -kuntoutukseen. Oikea-aikainen apu on lapsen oikeus Ensi- ja turvakotienliiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodit ja avopalveluyksiköt ovat auttaneet vakavasti päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Kuntoutuksessa yhdistyy päihdekuntoutus ja vanhemmuuden tuki. Noin 3000…

Pidä kiinni -prosessikoulutus

Hoitojärjestelmän perustehtävän mukaisen osaamisen varmistaminen, saadun tutkimustiedon ja teoreettisen viitekehyksen omaksuminen ja yksiköissä tehtävän työn laadun varmistaminen valtakunnallisesti. Pidä kiinni -prosessikoulutukseen valitut yksiköiden työntekijät. Jäsen- yhdistyksille Lisätietoja Niina Kokko, asiantuntija niina.kokko@etkl.fi Ohjelma Tapahtumaan on erikseen ilmoitettu ohjelma. Ilmoittautuminen If you are human, leave this field blank. Pidä kiinni -prosessikoulutus 7.-8.2.2019…

Pidä kiinni -prosessikoulutus

Prosessikoulutus on pitkäkestoinen ammattiosaamista syventävä koulutus yhdistysten työntekijöille. Koulutukseen on haettu erikseen. OHJELMA 19.11.2018 maanantai 9.00-10.00 Aamiainen 10.00-11.30 Orientaatio ja tutustuminen, kehittämispäällikkö Maarit Andersson ja asiantuntija Niina Kokko 11.30-12.30 Lounas 12.30-14.30 Pidä kiinni -hoitojärjestelmä, -historia, nykyisyys ja tulevaisuus, kehittämispäällikkö Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto 15.00-17.00 Laatujärjestelmä ja yhteinen asiakasjärjestelmä…