Pidä kiinni -hoitojärjestelmän laadun auditointi

…Maaliskuussa 2017 alkaa Pidä kiinni yksiköiden auditointikierros. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän laatujärjestelmän mukaan auditoinnit toteutetaan kahden vuoden välein yksiköiden laadun arvioimiseksi. Auditointiin osallistuvat yksikön työntekijöiden lisäksi asiakkaita, palvelun ostajan tai kunnan edustajia, STEA:n edustajia (entinen RAY), liiton koordinaation työntekijöitä ja vertaisauditoijia muista yksiköistä. Auditoinneissa käsitellään yksiköiden kokoamaa laatuaineistoa. Hoitojärjestelmän laatutyössä…

Pidä kiinni hoitojärjestelmän perehdytyspäivä 22.11.2017

…Pidä kiinni -hoitojärjestelmän uusien työntekijöiden perehdytyspäivä 22.11.2017 kello 9.30-15.30. Päivän aikana tarjotaan osallistujille: aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Päivän aikana perehdytään Ensi- ja turvakotien liittoon, Pidä kiinni -hoitojärjestelmään (historiaan ja kuntoutuksen ytimeen) sekä laatujärjestelmään ja täytettäviin dokumentteihin. Lisätiedot ja matkavaraukset: riitta.savolainen@etkl.fi. OHJELMA 9.30-10.15 Esittely ja aamukahvit, Niina Kokko 10.15-11.15 Pidä…

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä

…Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista, avopalveluyksiköistä sekä kehittämiskeskuksesta. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea vanhempia päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Raskaus ja vauvan syntymä on aivan erityinen mahdollisuus…

Päihteitä käyttävien odottavien äitien hoito kannattaa

…odottavan äidin ja syntyvän lapsen tilannetta, vaikka sitä ei tee yliymmärtävä ja vastuusta vapauttavakaan asenne. Ratkaisua pitää hakea hoitomyönteisemmästä lähestymistavasta, jotta sekä äidin että vauvan ihmisoikeudet toteutuvat. Tällainen lähestymistapa on Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä. Odotusaika on erityistä aikaa Raskausaika on merkittävä lapsen terveen kehityksen kannalta. Varhaislapsuuden suuri…

Vaativan vauvatyön ja Pidä kiinni -hoitojärjestelmän uusien työntekijöiden perehdytyspäivät

…Perehdytetään uusia työntekijöitä vaativan vauvatyön ja Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä. Kenelle? Pidä kiinni– yksiköissä ja vaativassa vauvatyössä työskenteleville uusille työntekijöille Jäsen- yhdistyksille Lisätietoja Vaativan vauvatyön ja väkivaltatyön asiantuntijat liitossa Ohjelma Tarkempi ohjelma julkaistaan n. 2 kk ennen tapahtumaa. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen aukeaa n. 2 kk ennen tapahtumaa….

Työkokoukset

…Työkokoukset on jäsenyhdistysten työntekijöille ja luottamushenkilöille tarkoitettuja koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia.Tulevia tapahtumia Katso kaikki tapahtumat > 7.–9.3.2018 Baby blues -työntekijöiden ja vapaaehtoisdoulatoiminnan koordinaattoreiden työkokous 14.3.2018 Pidä kiinni ensikotien sosiaalityöntekijöiden ja erikoistyöntekijöiden työkokous 14.3.2018 Pidä kiinni johtajien, vastaavien ja palvelupäälliköiden työkokous 15.3.2018 Pidä kiinni yksiköiden työntekijöiden-yhteisökuntoutuskoulutus 16.3.2018 Pidä kiinni yksiköiden-ohjaajien työkokous…

Päihteet odotus- ja vauva-aikana

kiinni® -hoitojärjestelmän kokemus osoittaa, että odotusaika on erityinen mahdollisuus kuntoutua vaikeistakin päihdeongelmista. Edellytyksenä on elämäntilanteeseen sopiva, tiivis ja riittävän pitkäkestoinen tuki ja kuntoutus, joka on alkanut mahdollisimman varhain odotusaikana.Pidä kiinni -hoitojärjestelmän tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea vanhempia päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Kuntoutuksessa asioita tarkastellaan…

Pidä kiinni johtajien, vastaavien ja palvelupäälliköiden työkokous

…Pidä kiinni -hoitojärjestelmän johtajien, vastaavien ja palvelupäälliköiden työkokous toimii: – Valtakunnallisen hoitojärjestelmän kehittämisen foorumina – Yksiöiden ammattitaidon, valtakunnallisen erityisyyden ja yhdenmukaisuuden ylläpitäjänä – Vertaistukena – Yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollistajana – Foorumina yhteisön johtamiseen – Pidä kiinni -johtajat, vastaavat ja palvelupäälliköt Paikka: Koulutuskeskus Sopukka, Uusi Porvoontie 482, 01120 Västerskog Aika: 14.3.2018…

Päihdeongelmaisten äitien kuntoutus sai rahoituksen vuodeksi

…Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni – hoitojärjestelmä on saanut valtiolta 1,7 miljoonan euron rahoituksen päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden ympärivuorokautiseen kuntoutukseen. Se varmistaa toiminnan jatkumisen ensi vuonna. – Päätös on osoitus siitä, että päihdeongelmaisten äitien ja heidän vauvojensa kuntoutusta pidetään tärkeänä. Kansanedustajat pitivät jälleen kerran huolta siitä,…

Pidä kiinni ensikotien sosiaalityöntekijöiden ja erikoistyöntekijöiden työkokous

…Pidä kiinni -ensikodeissa työskenteleville sosiaalityöntekijöille ja erityistyöntekijöille Työkokous tarjoaa tietoa, vertaistukea, asiakastyön kokemusten ja käytäntöjen jakamista ja hoitojärjestelmän kehittämisen ja laadun varmistamisen foorumina . Aika: 14.3.2018 Paikka: Koulutuskeskus Sopukka, Vanha Porvoontie 482, 01120 Västerskog Ohjelma 9.00-10.00 Aamupala 10.00-12.00 Kuulumiset 12.00-13.00 Lounas 13.00-14.30 Esityslistan mukaista työskentelyä 14.30-15.00 Kahvi 15.00-17.00 Esityslistan…