Vauva vaarassa

on ensiarvoisen tärkeää tavoittaa jo varhain raskaana olevat alkoholinkäyttäjät ja ohjata heidät kuntoutukseen. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä tarjoaa tuloksellista hoitoa päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Hoitojärjestelmän tavoitteena on sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla päihteettömyyttä jo raskauden aikana. Riittävän pitkä kuntoutusjakso tuottaa tuloksia ja ehkäisee sukupolvelta toiselle siirtyvää syrjäytymistä. Vielä tänä vuonna…

Vahvoja kokemusasiantuntijoita yhdistyksiin

Oulunkylän Pidä kiinni -ensikodista. Kuntoutus katkaisi Petrin pitkän päihteidenkäytön. – 30 vuoden narkkaamisen jälkeen olen ensimmäisen kerran raittiina. Lastensuojelu mahdollisti pitkän kuntoutuksen ja tuen. Lastensuojelu on ollut selkäranka, johon on pystynyt nojaamaan. Petrin elämä on muuttunut täysin. Asunnottomuus, vankilajaksot ja päihteiden käyttö ovat vaihtuneet arkeen kolmevuotiaan tyttären kanssa. Petri tunnustaakin…

Vain täysraittius raskausaikana suojaa vauvaa

…vaikeastakin päihdeongelmasta. Tähän tarvitaan aikaa, toiveikkuutta ja tiivistä tukea. Riittävän pitkä kuntoutusjakso tuottaa tuloksia ja sillä voidaan katkaista sukupolvelta toiselle siirtyvä syrjäytyminen. Valtakunnallinen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä kuntouttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Hoitomallissa yhdistyvät päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tuki. Päihdeongelmainen vanhempi tarvitsee paljon tukea, uskoa ja rinnalla kulkijaa….

Nostetaan vauvat valokeilaan päätöksenteossa

…apua ei saada tai se tulee liian hitaasti. Vauva ei voi odottaa. Nämä karut tiedot kertovat siitä, että kuntoutustarvetta ei tunnisteta riittävän hyvin ja kuntoutukseen ohjaamista viivytellään. Nämä karut tiedot kertovat siitä, että kuntoutustarvetta ei tunnisteta riittävän hyvin ja kuntoutukseen ohjaamista viivytellään. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöissä vuonna 2019 avun…

Thank you for your registration to the webinar!

…Etätukea tarvitaan ja siitä on monelle myös apua, selviää @Ensi_turvakodit kyselyssä. Autamme lapsikaappaus- ja kv… https://t.co/LohcrwWGnF Etätukea tarvitaan ja siitä on monelle myös apua, selviää @Ensi_turvakodit kyselyssä. Autamme lapsikaappaus- ja kv… https://t.co/LohcrwWGnF @Ensi_turvakodit Jenna salasi huumeiden käytön koko raskauden. Vauvan synnyttyä he pääsivät #pidäkiinni -ensikotiin ja saivat pikkuh… https://t.co/roamj68oCt Jenna…

Elämän ihme

…vauva-aikaan. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä muodostuu päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä eri puolilla Suomea. Valtakunnalliseen hoitojärjestelmään kuuluu kuusi ensikotia ja seitsemän avopalveluyksikköä. Ensikoti Pinja on yksi hoitojärjestelmän yksiköistä. Hoitojärjestelmän yksiköissä yhdistyvät päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen tiiviiksi hoitokokonaisuudeksi. Kuntoutuksen tavoitteena on äidin mentalisaatiokyvyn vahvistaminen, joka tukee sekä vanhemmuutta…

Vauvojen ja lasten hyvinvointi turvattava

Raskaana olevien, päihteitä käyttävien äitien kuntoutukseen pääsy on romahtanut viimeisen kahden vuoden aikana. Aikaisempina vuosina Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -kuntoutuksessa olleista äideistä noin puolet aloitti kuntoutuksen jo raskausaikana. Nyt ennen vauvan syntymää aloittaneiden määrä on laskenut alle kolmannekseen. Vastaava kehitys ja kuntoutusjaksojen lyheneminen näkyvät myös vanhemmuuteen tukea tarjoavissa…

Mistä on pienet vauvat tehty…

…kykene vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja päihteet ovat vallanneet vanhemman mielen. Päihdeongelmaiset odottavat äidit ja vauvaperheet ovat erityinen riskiryhmä monien kasautuneiden ongelmien vuoksi. Taustalla on usein vanhemman itse lapsena kokema kaltoinkohtelu. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä yhdistyy päihdekuntoutus ja vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Vauvan tarpeet, etu ja terve kehitys ovat kuntoutuksen lähtökohtana….

Olivia – pilvenkäyttäjän hopeareunus

Avopalveluyksikkö Oliviassa pidetään kiinni, vaikka asiakas retkahtaisikin hetkellisesti takaisin päihteiden maailmaan. Maria ja Matti ovat saaneet elämänsä raiteilleen – menossa on ikään kuin uusi alku aikuiselämälle. Parivuotiasta Lassia kiinnostavat pultit ja saranat. Hänen äitiänsä Mariaa ja isäänsä Mattia taas kiinnostaa hyvä vanhemmuus. Siksi he hakeutuivat Turun ensi- ja turvakoti ry:n…

Jokaisella odottavalla äidillä pitää olla mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen päihdekuntoutukseen

…vastuu ja velvollisuus huolehtia, että edellytykset hyvään elämään ovat olemassa. Vapaaehtoinen päihde­kuntoutus on yksi tällainen mahdollistaja. Se vähentää inhimillistä kärsimystä ja on myös taloudellisesti kannat­tavaa. Raskaus ja vauvan syntyminen on monelle äidille uusi mahdollisuus muuttaa elämän suuntaa ja irtautua päihteistä. Jokaisella äidillä tulee olla mahdollisuus päästä vapaaehtoiseen kuntoutukseen asuinpaikasta ja…