Hankkeet

…asiakkuuden jälkeisestä vaikuttavuudesta, kehitetään arjen toimintaan kytkeytyvä, vaikuttavuustietoa tuottava työtapa, sekä osoitetaan toiminnan vaikuttavuus lasten ja aikuisten sekä yhteiskunnan kannalta. Hankkeessa ovat mukana kaikki Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset.   Lisätietoa hankkeesta: Nina Forsström, projektipäällikkö 045 651 4294 / nina.forsstrom@etkl.fi Janne Pulkkinen, projektiasiantuntija 050 469 0050 / janne.pulkkinen@etkl.fiKaltoinkohtelun ja kaiken…

Vanhemman oppaasta tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Kohtaatko työssäsi eroa harkitsevia tai erotilanteessa olevia perheitä? Ero lapsiperheessä herättää vanhemmissa monenlaisia kysymyksiä ja vanhemmat hyötyvät saadessaan jo eron varhaisessa vaiheessa hyvää ja asiallista tietoa eron tuomista muutoksista perheen elämään. Ensi- ja turvakotien liiton Vanhemman opas tarjoaa tietoa ja tukea lapsiperheen eroon. Siihen on koottu tietoa eron pohdinnoista, erokriisistä…

Somelähettiläät: ”Pääsen vaikuttamaan”

Ensi- ja turvakotien liitto etsi vuoden alussa ihmisiä, jotka haluaisivat viedä somessa eteenpäin tietoa avusta ja tuesta perheille. Kotisohvilta ja netin äärestä löytyi nopeasti 20 innokasta ja lisää tulee koko ajan. Somelähettiläiksi nimetyt vapaaehtoiset toimivat oman kiinnostuksensa mukaan. Somelähettiläs toimii sosiaalisessa mediassa. Hän jakaa yhdistysten ja liiton postauksia ja tietoa

Ota väkivalta puheeksi

…myös väkivallan tekijän ymmärrystä hänen perheenjäsentensä sekä läheistensä tämänhetkisestä turvallisuudesta. Lähteet ja lisätietoja: Nettiturvakodin Tietoa väkivaltaa käyttäneille -sivusto THL: Ota väkivalta puheeksi Lyömätön Linja, Miessakit ry Lyömätön Linja Espoossa   Vinkkejä lasten kanssa työskentelyyn Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta on tärkeää keskustella lasten kanssa, sillä väkivallan keskellä elämisellä voi olla lapselle vakavat…

Jalkaudu

Tehdään jalkautuvaa väkivaltatyötä! Olemassa olevat perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön palvelut eivät tällä hetkellä tavoita kaikkia apua tarvitsevia. Niiden rajallisuus tai puuttuminen ei rajoita yksin avun hakemista, vaan ongelmana on usein myös se, ettei väkivaltaa tunnisteta väkivallaksi. Jalkautuminen on työmuoto, jossa tietoa väkivallasta, sen moninaisuudesta ja muodoista sekä avun saamisesta viedään sinne,…

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta

Tämä sivusto on suunnattu ammattilaisille ja asiantuntijoille sekä muille työssään perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tietoa tarvitseville. Mikäli etsit apua ja tukea väkivaltaan, vieraile Nettiturvakodissa. Nettiturvakoti tarjoaa apua, tukea ja tietoa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeville ja sitä käyttäville sekä heidän läheisilleen. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta puhutaan, kun henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä…

Heikoimmassa asemassa olevien ja pienten lasten kuulemista on edistettävä

…ponnistaville lapsille on tarjottava mahdollisuus näkemyksensä ilmaisemiseen heille itselleen sopivalla tavalla, toteaa lapsi- ja nuorisojärjestöistä, lapsiasiavaltuutetun toimistosta ja seurakuntien sekä valtion toimijoista koostuva Lapsen oikeuksien viestintäverkosto kansainvälisenä YK:n lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Esimerkiksi vammaisille lapsille merkityksellinen osallisuus edellyttää ammattilaisten riittävää tietoa ja osaamista sekä mahdollisesti apuvälineitä ja avustaja- ja tulkkauspalveluita….

Turvakodit ja väkivallan ehkäisy

…ne arvioidaan turvallisiksi. Turvakotien palvelut ovat maksuttomia, ne ovat saatavilla asuinpaikkakunnasta riippumatta eikä niihin hakeutuakseen tarvita kunnan maksusitoumusta. Turvakotiin voi hakeutua tarvittaessa myös nimettömänä. Päivystävien turvakotien yhteystiedot Tietoa väkivaltaa käyttäneille Mikä on totta, mikä ei? Myyttejä väkivallasta ja turvakodeista Turvakotipalveluiden valtakunnallisesta koordinoinnista huolehtii THL. Lisätietoja THL:n sivuilta.Väkivaltatyön avopalvelut tarjoavat tarvittaessa…

Eroauttaminen

…ja tukea, mitä ehkä eniten tarvitsin.”Eroneuvoissa saa tietoa ja tukea erosta selviämiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita vasta eroa pohtivat sekä jo eronneet vanhemmat yhdessä tai erikseen. Tilaisuudessa on ammattilaisen pitämän alustuksen jälkeen mahdollisuus keskustella eroamiseen, vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä kysymyksistä. Eroneuvossa saa tietoa eron vaikutuksista lapsen ja…

Ero lapsiperheessä

…tai pohtia asiaa muiden lasten kanssa. Lapselle on tärkeää, että hänen vanhemmistaan puhutaan kunnioittavasti, vaikkei heidän kaikkia tekoja hyväksyttäisikään. Vanhempia olisi tärkeä kannustaa puhumaan avoimesti kaikista isoista perhe-elämän muutoksista sekä kuuntelemaan myös lasten ajatuksia ja toiveita muutoksiin liittyen. Työntekijällä tulee olla tietoa oman alueensa eropalveluista ja rohkeutta ohjata vanhempia tuen…