Erityislapsen äiti kuormittuu ja isä etääntyy

Erityislapsen perheessä vanhempien ero voi olla ratkaisu kuormittavaan arkeen. Auttajat voivat ehkäistä tilanteen kärjistymistä huomioimalla molemmat vanhemmat ja auttamalla myös isää osallistumaan lapsen hoitoon. Syyt, jotka saavat erityislasten vanhemmat eroamaan, ovat yhtä moninaiset kuin muillakin vanhemmilla. Parisuhteessa jo ilmenneet vaikeudet ja näkemyserot ja perheeseen syntyvän erityislapsen hoidon ja kasvatuksen turvaaminen…

Hankkeet

liiton yhteinen, nelivuotinen hanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hanke toteutuu vuosina 2013-2016. Imetysrauha – oikeus imettää omalla tavallaan Imetysrauha on jokavuotinen kampanja kansallisella imetysviikolla (viikko 42). Imetysrauhaa tarvitaan, koska moni äiti ja isä kokee imetyksen jossain vaiheessa stressaavana ja vaikeana. Jokaisella perheellä on oikeus imettää parhaaksi kokemallaan tavalla. Lisätietoa imetysrauha.fi -sivuilta….

Imetyspäivän seminaari 2017

teema esittelee imetyksen näkökulmasta. Tervetuloa Imetyspäivän seminaariin, joka on osa Imetysviikkoa. Imetysviikkoa vietetään Suomessa 16.-22.10.2017. Kansainvälisen Imetysviikon tämän vuoden teema on Imetyksen tukena yhdessä – Sustaining Breastfeeding Together. Seminaaria on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Pääset seuraamaan tilaisuutta etäyhteydessä https://connect.funet.fi/metropolia_imetysviikon_seminaari/ (kopio linkki osoiteriville). Room Passcode: imetys. Lapsen kanssa saapuville on varattu…

Imetysviikon seminaari 2019

ETÄYHTEYDELLÄ OSALLISTUMINEN TÄMÄN LINKIN KAUTTA: https://connect.funet.fi/imetysviikko2019/ Linkki toimii ilman salasanaa tai tunnusta. Mukavaa seminaaria kaikille! Vahvista vanhemmuutta – Mahdollista imetys Tervetuloa Kansallisen imetysviikon seminaariin, joka on osa Imetysviikkoa. Imetysviikkoa vietetään Suomessa 30.9.-6.10.2019. Kansainvälisen Imetysviikon tämän vuoden teema on Vahvista vanhemmuutta – Mahdollista imetys (Empower Parents, Enable Breastfeeding). Perheiden tukeminen ja…

Erityislapsiperheissä vanhemmat ovat usein voimavarojensa äärirajoilla

erityislapsiperheiden vanhemmille kyselyn parisuhteesta ja vanhemmuudesta. Kysely selvitti vanhempien pelkoja, huolia, kuormittavia tilanteita, voimavaroja, selviytymistä ja eron jälkeistä vanhemmuutta. Kyselyyn vastasi 324 erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa touko-kesäkuun 2018 aikana. Kysely toteutettiin webropol-kyselynä, jossa oli sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Tulosten viesti on huolestuttava. Vastausten mukaan vanhemmat elävät voimavarojensa äärirajoilla, tukiverkostoa…

Eron partaalla erityislasten perheissä

vaadittavasta hoidosta, unen tarpeesta sekä arjen rutiineista, jos vastuu erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoidosta oli pääosin ollut äidin vastuulla. Isät tarvitsevat tukea Osa kyselyyn vastaajista kuvasi isän lamaantuneet erityislapsen syntyisen jälkeen tai kun tietoa erityisyydestä ilmeni. Huomiota olisikin kiinnitettävä isyyden vahvistamiseen ja tukemiseen, jotta isillä olisi luottamus omiin taitoihin hoitaa…

Erityisen herkkä vauva

Lapsesi tulee opettamaan kasvaessaan sinulle elämästä syvyyttä ja vivahteita, joita et ehkä muutoin huomaisi. Sinua saattaa kiinnostaa ”Onko lapsessani jotain vialla?” Erityisherkkyys näkyy ja kuuluu pienestä pitäen, MTV3 verkkouutinen Mistä tunnistaa erityisherkän vauvan? Vauva-lehti, verkkouutinen Näin tuet erityisherkkää lasta, Kaksplus, Verkkouutinen Lähde Elaine N. Aron, erityisherkkä lapsi Kuva: Tiuku Pennola…

Kansallisen Imetyspäivän seminaari 2018

Imetys – elämän perusta Tervetuloa Imetyspäivän seminaariin, joka on osa Imetysviikkoa. Imetysviikkoa vietetään Suomessa 1.-7.10.2018. Kansainvälisen Imetysviikon tämän vuoden teema on Imetys – elämän perusta (Breastfeeding – Foundation of Life). Seminaaria on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Etäyhteys toimii parhaiten tietokoneella, toimivuutta puhelimella ei voida taata. Etäyhteydellä osallistumiseen ei tarvitse ilmoittautua…

Älä jätä maitovanaa jälkeesi jos juokset tiikeriä karkuun

…apua arjen askareissa tai kannustamista tiedon tai imetystuen äärelle. Vinkkejä siihen, miten voit olla imettävälle perheelle tukena, löydät Imetysrauha.fi –kampanjan kiitoskorteista. Vinkkejä alkuvaiheen imetykseen löytyy Vauva itkee-sivustolta ja lisää imetystietoutta Naistalo.fi imetyssivuilta tai Imetyksen tuki ry:n sivuilta. Jaana Wikgren toimii projektikoordinaattorina Ensi- ja turvakotien liiton ja Folkhälsanin Imetys ilman stressiä-projektissa….

Koulutuskokonaisuudet ammattilaisille

…84€ ylittävältä osuudelta. Hinta jakautuu seuraavasti: a) jäsenyhdistysten STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville: 2017: 300€ 2018: 1200€ 2019: 500€ b) jäsenyhdistyksien muussa kuin STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville: 2017: 400€ 2018: 1300€ 2019: 600€ c) muiden tahojen työntekijöille: 2017: 600€ 2018: 1700€ 2019: 800€ Koulutuskokonaisuuden tarkempi kuvaus (pdf, päivitetty 7.8.2017) Lisätietoja: Tanja Henttonen, asiantuntija,…