Ota väkivalta puheeksi

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteen tunnistamisen jälkeen on erittäin tärkeää ottaa tilanne puheeksi väkivaltaa kokevan tai sitä käyttävän kanssa. Lasten ja nuorten kanssa väkivaltakokemusten käsittelyssä voi hyödyntää Turvakamu-sovellusta, joka toimii hyvänä työskentelyvälineenä ja lisää lapsen tai nuoren turvallisuutta tapaamisten välillä. Jokaisella viranomaisella ja työntekijällä on velvollisuus reagoida väkivaltaan. Väkivallasta kysyminen on…

Matalan kynnyksen palvelussa häpeä taittuu

Suomeen tarvitaan kattava matalan kynnyksen palvelujen verkoston väkivaltaa kokeneille. Matalan kynnyksen palvelut tarkoittavat palveluita, joihin kenen tahansa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneen on mahdollisimman helppo hakeutua. Palvelut ovat joustavia: palveluun pääseminen ei edellytä lähetteitä ja ajan voi saada nopeasti. Palveluiden tulee olla saatavilla asuinpaikasta, palvelua tarvitsevan taustasta tai henkilökohtaisesta…

Näkymättömästä näkyväksi – avopalveluista tukea väkivallasta selviämiseen

”Suhteemme oli kestänyt tuskin kahta vuotta, kun olin jo huomaamattani takertunut tuolloisen puolisoni perheen valheiden verkkoon. ”Meidän perheessä ei ole väkivaltaa”, toistuvia vaarallisia tapahtumia vähäteltiin. Jopa vuosikymmeniä jatkunut toimintamalli oli muuttunut perheessä normaaliksi, jota ei uskallettu tai enää edes ymmärretty kyseenalaistaa. Yhtenä vankkana rintamana perhe puolusti omiensa tekoja ja…

Turvakodista arkeen tukihenkilön kanssa

Turvakodista lähtevä ihminen voi olla niin ahdistunut ja monien arjen vaikeuksien keskellä, että selviäminen tuntuu ylivoimaiselta. Mikkelissä vapaaehtoiset ovat ensimmäisinä kuukausina läsnä ja luovat uskoa asioiden järjestymiseen. Moni turvakodista lähtevä toivoo, että joku toinen ihminen olisi arjessa läsnä. Varsinkin silloin, jos päätös lopettaa väkivaltainen parisuhde on tehty ja edessä…

Tue avun hakemisessa

Oman elämän muuttaminen perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdatessa edellyttää tietoa ja rohkeutta. Ensin on tunnistettava ja tunnustettava väkivalta. Sen jälkeen on mietittävä, mihin haluaa pyrkiä ja miten siihen pääsee. Usein väkivallan kokijalla tai tekijällä on tunne, etteivät hänen omat voimavaransa riitä avun hakemiseen. Väkivallan kokijaa kannattaa muistuttaa, että hän hallitsee…

Chat auttaa vaikeuksissa

Ensi- ja turvakotien liiton chateissa moni saa tietoa tarjolla olevista palveluista, käytännön neuvoja tai pääsee keskustelemaan tunteistaan ja selventämään ajatuksiaan ammattilaisen kanssa. Vaikka kaikki ongelmat eivät ratkea yhdessä chat-keskustelussa, se voi avata apua tarvitsevalle uusia näkökulmia ja auttaa häntä myöhemmin tulevaisuudessa. Ensi- ja turvakotien liitto on tarjonnut chatissa apua…

Kohti turvallista erovanhemmuutta

Turvassa-hankkeessa (2019–2021) kehitetään r iskiarvioin nin välineistö ä ja uusia moniammatillisia työtapoja, jotta erovanhemmuuteen ja lapsen elämäntilanteeseen liittyvät riskisignaalit osataan tunnistaa ja niihin osataan puuttua. Tavoitteena on, että jokainen olisi turvassa. T yö käytäntöjä rakennetaan l aaja n yhteistyö verkoston kanssa . Tule kuulemaan asiakkaan kokemuksia, väkivallan riskiarvioinnista poliisin…

Turvakodin vapaa huone muutti elämäni

Soitto turvakotiin muutti elämäni. Oli onni, että yksi huone oli vapaa sillä, siitä alkoi muutos, pois pelon ja väkivallan sävyttämästä elämästäni. Olin elänyt 10 vuotta miehen kanssa, joka oli muuttunut ihanasta ja rakastettavasta miehestä kontrolloivaksi ja kaiken minua paremmin tietäväksi neroksi. Mies, johon olin aikoinaan rakastunut vei minulta ihmisarvoni…

Työmme lukuina

Ensi- ja turvakotien liitto lukuina Vuonna 2020 autoimme yli 23 000 apua hakevaa, usein vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Joitakin perheitä auttaa vauvan unikoulu, toisia perheväkivallan katkaiseminen. Apua on myös annettu, kun päihteet tai mielenterveyden ongelmat ovat vaarantaneet lapsen turvallisen kasvun. Vauvaperheitä autettiin 17 jäsenyhteisössä yhteensä 1616 henkilöä. Vauvatyön asiakasmäärät…