Yhteystiedot

…044 777 5355 Palvelut:ErotukihenkilöErovertaiskahvilaKohtaamispaikka vauvaperheilleLasten ja nuorten erovertaisryhmäPäiväryhmäVäkivaltatyön avopalveluVanhemman neuvo ®-ryhmäVapaaehtoinen doulaYksilö- ja paritapaamiset vanhemmilleYksilötapaamiset lapsille Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry 050 405 2136 Taipaleentie 3 B, 61800 Kauhajoki Päivystävä numero (Seinäjoen turvakoti)050 5750541 Palvelut:TapaamispaikkaTurvakotiVäkivaltatyön avopalveluYksilö- ja paritapaamiset vanhemmille FRIDA – Väkivallasta vapaaksi ry 06 724 5600 Rådhusgatan 17 B,…

Näillä päätöksillä tuet kahden kodin lapsia

Etuuksien ja palveluiden jakaantuminen molemmille vanhemmille on turvattava Lapsen oikeus taloudelliseen turvaan tulee suojata mahdollistamalla molemmille vanhemmille etuudet ja palvelut molempiin koteihin eron jälkeen. Tällä ennaltaehkäistään myös lapsiperheköyhyyden heijastuksia lapsen elämään vanhempien eron jälkeen. Molemmilla vanhemmilla tulee olla yhtäläinen oikeus saada tukipalveluita kotiin mm. kunnallinen kotipalvelu tai perhetyö tai muu…

Yhteistyöllä hyvinvointia eroperheiden eduksi

…välisten lasta koskevien sopimusten tekemiseen uuden eron prosessi. Uudessa erotilanteessa molemmille vanhemmille varataan ensin erikseen oma aika perheoikeudellisten palvelujen sosiaalityöntekijän tapaamiseen. Sosiaalityöntekijä kartoittaa tapaamisessa perheen tilannetta ja mahdollisia tuen tarpeita. Hän antaa vanhemmille tietoa lastenvalvojan luona myöhemmin tehtävien sopimusten periaatteista sekä sovittavista asioista. Sosiaalityöntekijä ohjaa vanhempia lapsen mielipiteen selvittämiseen lasta…

Eroauttaminen

…”Suosittelisin osallistumista muille erotilanteessa oleville koska ääneen asioiden sanominen vahvistaa eron läpikäymistä ja toipumista.” ” Minulle merkittävintä oli keskusteleminen, joka auttaa ja helpottaa omaa oloa. ” Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tarjoavat sekä vanhemmille että lapsille ja nuorille yksilötapaamisia, yhteisiä tapaamisia vanhemmille ja tarvittaessa myös perhetapaamisia. Tapaamisissa keskustellaan aiheista ja…

Korona käynnisti lasten etätapaamiset − poikkeusolot testaavat vanhempien yhteistyötaitoja

…luokseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus antaa vanhemmille konkreettisia vinkkejä siitä, miten vuoroasumista sekä lapsen tapaamisoikeutta olisi syytä toteuttaa. Vanhempien olisi pyrittävä asialliseen keskusteluyhteyteen. Vaikka yhteistyö ei ennen olisi ollut mahdollista, niin nyt olisi laitettava keskinäiset ristiriidat sivuun ja toimittava lapsen parhaaksi. Jos maailmalla jopa sotatoimet lakkaavat koronaepidemian ajaksi, niin…

Ero lapsiperheessä

…arvostella tai syyttää toista vanhempaa tapahtuneesta. Lapsi voi tarvita tukea muuttuneeseen perhetilanteeseen sopeutumisessa ja opetellessaan elämään kahden kodin arkea. Lapselle voi olla vaikea sanoittaa tai puhua tunteistaan vanhemmille, joten työntekijä voi toimia lapselle tärkeänä aikuisena, jonka kanssa muutoksista voi keskustella. Lapsi voi leikeissä käydä läpi perheen tilannetta, kaivata läheisyyttä työntekijältä…

Erityislapsiperheissä vanhemmat ovat usein voimavarojensa äärirajoilla

…vamma tai tuen tarve ei aina näy ulospäin tai diagnoosin saaminen kestää, jolloin lapsi jää tarvitsemansa avun ja sairauden hoidon ulkopuolella, esimerkiksi lapsi ei saa tarvitsemaansa tukea tai avustajaa kouluun. Erityislasten vanhemmille suunnattu kysely kertoo huolestuttavan viestin. Vanhempien jaksaminen on koetuksella ja arki päivittäistä taistelua. Järjestöistä koostuva Pähkinänsärkijät -verkosto toteutti…

Ainutkertainen vauva-aika – vauvan erityistarpeet huomioon lastenvalvojien sopimusneuvottelussa

…sukulaisilta riittävästi apua vauvan kanssa.” Erotilanteessa vanhemmat joutuvat haastavan tilanteen ääreen: eroa läpikäydessä tulisi samanaikaisesti luoda pohjaa eron jälkeiselle yhteistyövanhemmuudelle. Mikäli ero tapahtuu vauvan odotusaikana tai vauvan ollessa pieni, tuo vauvavuoden erityisyys vielä lisähaasteita vanhemmille. Ne tapaamisratkaisut, jotka toimivat hyvin isompien lasten kohdalla, eivät useinkaan sovi vauvalle vauvan kehitystason ja…

Verkkoauttaminen on osa yhdistyksen arkea

vanhemmille -hankkeen ryhmissä jaetaan kokemuksia ja löydetään ratkaisuja eri kasvatustilanteisiin. Vuoden 2019 aikana järjestettiin kahdeksan Vertaisvoimaa vanhemmille -ryhmää, joista viisi kokoontui Rovaniemellä ja kolme verkkoyhteydellä. Ryhmä on tarkoitettu leikki-ikäisten lasten vanhemmille. Vanhemmilla voi olla pieniä tai isoja ongelmia lapsensa kasvatuksessa. Lähtökohtana on lapsen kannustava kasvatus, ja ryhmässä pyritään kiinnittämään huomio…

Asiakas on löydettävä joka kertaa uudelleen -markkinointikoulutus

Miten tiedottaa alkavista ryhmistä vanhemmille? Miten vakuuttaa ammattilaiset eropalveluiden hyödyistä? Kenelle palveluista tulisi kertoa ja miten? Tervetuloa markkinointikoulutukseen perjantaina 27.9. kello 9–15.15 Asiakas on löydettävä joka kerta uudelleen – markkinointitemppu ja miten se tehdään? Päivän aikana perehdytään hyvän Facebook-päivityksen saloihin ja pohditaan, miten tiedottaa eropalveluista vanhemmille ja ammattilaisille niin, että…