Järjestöjen tarjoama apu tulee turvata

…on kasvanut korona-aikana liitossa 40 prosentilla. Muuten ongelmat näkyvät erityisesti vauvaperheiden arjessa jaksamisessa. Liitto arvioi, että äideistä noin neljäsosa on kokenut koronaepidemian vähentäneen arjessa selviämistä ja jaksamista. Vauvaa odottaville ja vauvan saaneille perheille poikkeusolot ovat tarkoittaneet yksinäisyyttä elämäntilanteessa, jossa läheisten ja toisten vanhempien tuki on erittäin merkityksellistä. ”Hyvinvointialueita rakennettaessa kunnissa…

SuomiAreena: Unohtuuko lapsen hätä? – lapsi turvassa kriisitilanteessa

Ensi- ja turvakotien liiton ja Pelastakaa Lapset ry:n yhdessä järjestämässä SuomiAreenan paneelissa teemana on lapsen turvallisuus kriisin keskellä. tiistaina 17.7.2018 klo 10-11, Kaupungintalon piha, Pori Kuinka tunnistaa ja puuttua pienen vauvan hätään? Miten tukea turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisia lapsia? Mitä turvallinen aikuinen tarkoittaa? Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten lapset tulisi…

ETKL:n lausunto perhevapaauudistukseen liittyvistä lakimuutoksista

…laskettua aikaa ottaen kuitenkin huomioon raskaussuojeludirektiivin määräykset. Pidämme hyvänä, että nyt lausuttavana oleva esitys mahdollistaa äitien työskentelyn aikaisempaa pidempään, jos vauvan ja äidin terveys ja hyvinvointi sen sallivat. Kommentit vanhempainrahaa koskevista ehdotuksista ja perusteluista (sairausvakuutuslain muutos) ETKL kannattaa sitä, että vanhempainrahakaudessa on molemmille vanhemmille yhtä pitkä oma osuus ja riittävän…

Lapsen oikeus turvalliseen elämään -koulutus 8.1.2020

…on tarkoitus tuoda esiin hyviä asioita ja turvallisia ihmisiä lapsen elämässä yhtä hyvin kuin pelon aiheita. Väline on kehitetty eri ikäryhmille sopivaksi. Turva10 välineet saat käyttöösi perehdytyksen jälkeen. -vauvan & taaperon Turva10 -leikki- & kouluikäisen Turva10 -nuoren Turva10 -Turva10-kortit Kouluttajana psykoterapeutti Kene Truve, Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisemisen hanke (2017-2020) Lisätietoa Turva10-koulutuksesta…

Ei sysätä järjestöauttajia marginaaliin

…vahvoja osaajia ja toimijoita. Tästä hyvä esimerkki on ensikotitoiminta monitarpeisille vauvaperheille. Silloin sosiaalinen kuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide. Sillä turvataan vauvan kehityksen edellytyksiä ja ehkäistään huostaanoton tarvetta. Kuntoutukseen lähteminen vaatii tuolloin usein motivointia eikä se ole valintakysymys. Sosiaalisessa kuntoutuksessa ihminen otetaan huomioon kokonaisuutena tarpeineen, taitoineen ja haasteineen eikä oire tai…

Päihteet, vauva, vanhemmuus -seminaari

…merkityksestä päihdeongelmaisen äidin kuntoutuksessa Nancy Suchmanin videoterveiset Yalen yliopistosta 9.30 Etsivän ja matalan kynnyksen työ Sirpa Hopiavuori, asiantuntija, psykoterapeutti YAMK, Ensi- ja turvakotien liitto 10.30 Vauvan hyvinvoinnin turvaaminen kun vanhemmalla on päihdeongelma Heidi Kantonen, yksikön vastaava, Ensikoti Pinja 11.30 Lounas 12.30 Yhteisökuntoutus Pidä kiinni-yksiköissä, Ensikoti Iida, Kokkola ja avopalveluyksikkö Olivia,…

Katso, miten ihana vauva!

…yleensä kolme tai neljä ehtii mukaan tapaamisiin. Päiväryhmän on tarkoitus olla apuna vanhemman ja vauvan välisessä varhaisessa vuorovaikutuksessa, vakaan ja toimivan arjen muotoutumisessa ja yhteisen ilon löytämisessä. Ryhmään osallistuvat äidit tarvitsevat niissä tukea.   Me emme kysy, miksi käyt päiväryhmässä. NNKY:n toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi korostaa, että heidän vapaaehtoisilleen tärkeää on…

Rahahuolista puhuminen ei ole helppoa

…ahdistuksesta ja aihe vaihtuu nopeasti. Tulee tunne, että emme oikein ymmärrä toisiamme, vaikka puhummekin samaa kieltä. Näen vanhemman toiveen paremmasta, vauvan tuoman ilon, mutta huolet varjostavat ja ajoittain ilo ei pääse huolten yli. Tilannetta ei auta tieto tai tietoisuus siitä, että elämässä on lukuisia asioita, joista voi iloita, jotka eivät…

Miksi ihmeessä ensikotiin?

Miksi ihmeessä ensikotiin? Tätä jäin miettimään, kun ystäväni Pentti yllättäen kysyi, milloin ja mistä hänen pitää olla huolissaan ja mitä hän voi tehdä. Olisiko ensikodista apua ja mitä hän kertoo siitä? Pentin tytär oli juuri hiljattain saanut vauvan. Se oli luonnollisesti iloinen asia. Isoisästä kuitenkin tuntui, että nuoren vauvaperheen asiat…

Sain mahdollisuuden

…pelottavaan maailmaan tuomitsevien katseiden arvioitavaksi. Aloitin katkaisuyritysten kierteen. Lapsen isä oli vankilassa, lähes kaikki ystäväni olivat narkomaaneja. Yritin enemmän kuin koskaan. Itkin ja pyysin anteeksi vauvalta. Se oli kamalinta aikaa elämässäni. Tunsin itseni hirviöksi, alhaisimmaksi olennoksi kaikista. Kun vauva syntyi ja minä olin vihdoin vapaa vierotusoireista, pääsimme vauvan kanssa Pidä…