Vauvaperheet ovat monenlaisia – tärkeintä on kuulla ja nähdä perheen omat tarpeet

…odotusajalle ja vauvan syntymän jälkeen perheille, joissa on vanhemman masennusta, arjen hahmottamisen vaikeuksia ja tarvetta vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen. Perhekulma Puhurin väkivaltatyön palvelut tarjoaa apua kaikille vauvaperheen osapuolille, kun perheessä tai parisuhteessa on riitaa, väkivaltaa tai sen uhkaa. Palveluun voi hakeutua pienemmänkin huolen herättyä. Uniohjauksen puhelinneuvonta auttaa perheitä silloin,…

Vauvaperheiden yksinäisyys ja hätä näkyy yhteydenotoissa

…perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea. Vuonna 2020 yli 23000 ihmistä sai apua liiton palveluista. Lisätietoa Chatistä nopeasti apua: Vauvaperheiden chatistä ja Vauvaperhe ja päihteet –…

Autamme yli 1 000 vauvaa

…vauvaa vuonna 2019. Liitto tarjoaa apua myös päihteitä käyttäville odottaville äideille ja vauvaperheille Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä. Sen ensikodeissa ja avopalveluissa kuntoutuu vuosittain noin 250 perhettä, joista suurimmassa osassa on vauva. Jos perhe ei tarvitse ympärivuorokautista tukea, mutta arki vauvan kanssa ei pysy hallinnassa, perhe voi saada apua päiväryhmästä. Liiton yhdistysten…

Apua hakevien vauvaperheiden yhteydenotot kasvaneet Kymenlaaksossa

…olevilla perheillä on samanaikaisesti useampia vauvan ja vanhempien hyvinvointia uhkaavia riskitekijöitä. Päiväryhmä: 13 paikkakunnalla, 144 äitiä, 29 isää, 128 lasta Tuen tarpeen syy liittyi usein vanhemman psyykkiseen huonovointisuuteen, verkostojen puutteeseen sekä vanhemmuuteen ja vauvan hoitoon. Lapsilähtöinen päihdetyö Valtakunnallinen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Pidä kiinni -ensikoti: 7…

Järjestöistä tukea heikentyneeseen vauvaperheiden jaksamiseen

…kaikki käytettävissä olevat keinot, ettei kukaan jäisi yksin. Suurin osa, yli 90 prosenttia vauvaperheiden vanhemmista, oli vuonna 2020 tyytyväisiä elämäänsä ja itseensä vanhempana. He kokivat perheensä arjen sujuneen vauvan syntymän jälkeen hyvin. Tämä kertoo siitä, miten merkittävä iloinen asia vauvan syntymä perheeseen on ja että vauva tuo perheen elämään uutta…

Vauvafoorumi 2018 – Monenlaiset vauvaperheet

…Castrén, professori, sosiologia, Itä-Suomen yliopisto 14.20 Päätössanat Riitta Särkelä, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto 14.30 Päätöskahvit 15.00-16.30 Avoin tilaisuus vauvaperheille Sosiaalinen sirkus, ständejä, tuotenäytteitä vauvaperheille, puuhapisteitä Early Bird hinta 31.8 asti 140 €, 2 päivää 100 €, 1 päivä 1.9 alkaen 170 €, 2 päivää 100 €, 1 päivä Osallistumismaksu…

Ruoka-avusta hyviä kokemuksia vauvaperheiltä

…– Ensi- ja turvakotien liiton vauvaperheiden päiväryhmän sekä ruokakonseptin yhdistämisen vaikutuksia vauvaperheisiin. Hanketta rahoittavat Tradeka ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiö KOTS. Lisätietoja hankkeesta: Petra Gergov-Koskelo Projektikoordinaattori, Ensi- ja turvakotien liitto p. 050 515 0441, petra.gergov-koskelo@etkl.fi Emilia Järvinen Venner p. 050 560 6086, emilia@venner.fi Petra Kouvonen Kehitysjohtaja, Itla p. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi…

Pelastetaan edes vauvaperheet

Suurin osa vauvaperheistä voi hyvin. Osa perheistä kuitenkin kokee, että odotusaikana ja synnytyksen jälkeen tarvittaisiin enemmän tukea. Vauvan kannalta se, miten vauvaperheen arkea tuetaan, on ratkaisevan tärkeää. Olemme tästä asiasta puhuneet viime aikoina aina kun siihen on ollut tilaisuus, sillä tilanne on muuttunut niin perheiden kuin avunsaanninkin osalta. Tuntuu siltä,…

Kouvolassa avattu uusi päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

…toipuvat perheet tarvitsevat mahdollisuuden tiiviiseen ja pitkäkestoiseen tukeen, sillä kokonaisvaltainen kuntoutuminen on hyvin hidasta. Hoitojaksojen pituudet Nupussa vaihtelevat puolesta vuodesta useampaan vuoteen. Perheillä on mahdollisuus olla Nupussa asiakkaana aina siihen saakka, kunnes perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. – Nupun yhteisökuntoutuksen piirissä on tavoitteena tukea vuosittain 8 – 12 perhettä,…

Uusi käsikirja vauvaperheitä kohtaaville ammattilaisille

…monikulttuurisesta ja isien kanssa tehtävästä työstä sekä tutustutaan Ensi- ja turvakotien liiton palveluissa – ensikodeissa, sen päiväryhmissä sekä vankilan perheosastolla – tehtävään työhön. Kirjan lopuksi pohditaan vauvatyön inhimillistä ja taloudellista vaikuttavuutta sekä dokumentointia työn laadun varmistamisessa. Esille tulee myös sosiaalityön tärkeä rooli vauvaperhetyössä. Kirja päättyy kokemusasiantuntijan puheenvuoroon. Käsikirja on suunnattu…