Suomessa hälyttävän moni lapsi kokee perheväkivaltaa, kun kotona sinnitellään väkivallasta tai sen pelosta huolimatta. Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) kannustaa hakemaan apua uhkaaviin tilanteisiin matalla kynnyksellä myös jouluna. Turvakodit päivystävät vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri ja maksuttomista chat-palveluista omaan tai läheisen tilanteeseen saa ammattiapua nimettömästi.

Suomessa jopa kolmannes lapsista joutuu kokemaan kaltoinkohtelua tai väkivaltaa tai altistuu perheväkivallalle kotonaan. Huostaanotettuja lapsien määrä on erittäin korkea, tällä hetkellä jopa yli 11 000. Luvut kertovat siitä, että lapsiperheet eivät saa tarvitsemaansa apua riittävän varhain. Yksi haasteista on väkivallasta puhumisen vaikeus.

– Väkivallan merkit voivat olla ilmassa jo pitkään, mutta usein väkivalta aiheuttaa sen osapuolille häpeän ja syyllisyyden tunteita. Ne tekevät puhumisesta ja avun hakemisesta vaikeaa. Kotona saatetaan sinnitellä väkivallasta tai sen pelosta huolimatta etenkin jouluna, jolloin perheen yhdessäolon tärkeyttä korostetaan, ETKL:n kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen sanoo.

Perheen läheisillä voi olla merkittävä rooli ammattiavun saamiseksi ajoissa. Läheinen voi tehdä puhumisen helpommaksi ottamalla väkivallan ja turvallisuuden puheeksi. Kuuntelu ja avun saamisen mahdollisuuksista kertominen ovat osoituksia luottamuksesta ja tahdosta muuttaa tilanne paremmaksi. Jos ilmapiiri on riitaisa, omaa ja perheen turvallisuutta voi parantaa keskustelemalla ammattiauttajan kanssa.

ETKL:n maksuttomat chatit auttavat arkipäivisin kodin uhkaaviksi muuttuneissa tilanteissa. Tänä vuonna jo yli 2000 on saanut ohjeita ja neuvoja Apua väkivaltaan sekä Lasten ja nuorten -chateissa. Chatit ovat maksuttomia ja niissä voi keskustella nimettömästi ammattilaisen kanssa. Nettiturvakoti.fi -osoitteesta löytyy yleisemmin tietoa turvallisuustilanteen tarkistamiseksi sekä ohjeet oman väkivaltaisen käyttäytymisen hallitsemiseen.

Turvakoti tarjoaa suojan, kun kotiin jääminen on väkivallan, uhkailun tai pelon takia mahdotonta tai vaarallista. Noin 150 lasta ja aikuista viettää tämän joulun ETKL:n jäsenyhdistysten 19 turvakodissa. Avopalveluihin voi tulla käsittelemään lähisuhteisiin liittyviä väkivaltakysymyksiä myös silloin, kun ei halua, tarvitse tai voi mennä turvakotiin. Palveluita on tarjolla kaikille väkivallan osapuolille. Myös väkivaltaa käyttänyt tarvitsee apua käytöksensä muuttamiseksi.

Palvelut eivät ole itsestäänselvyys

Lähisuhdeväkivalta ja perheen jaksamisen ongelmat ovat yleisimpiä syitä hakea apua ETKL:n jäsenyhdistyksistä. Niiden ylläpitämät turvakodit ja lähisuhdeväkivallan avopalvelut auttavat vuosittain yli 10 000 ihmistä ympäri Suomen. ETKL auttaa kaikkiaan lähes 24 000 henkilöä vuodessa, joista lapsia oli noin 7000. Palvelujen saatavuudesta tulevaisuudessa kannetaan kuitenkin huolta.

Jos järjestöjen toiminta-avustuksiin ei varauduta riittävästi perhekeskuksia ja tulevaisuuden sote-keskuksia kehitettäessä, tulee se näkymään Suomen palvelu- ja tukiketjuissa. Järjestöt tuottavat tällä hetkellä sosiaalipalveluista lähes viidenneksen ja mittavan määrän muuta tukea. Niillä on merkittävä rooli erityisesti lasten ja perheiden palveluissa.

Järjestöjen ottaminen voimavaraksi uusiutuvassa rakenteessa tarkoittaa järjestöjen toiminnan tukemista sekä osallisuutta palveluketjujen kehittämisessä. Jos palveluissa tunnistettaisiin väkivalta useammin ja otettaisiin herkemmin puheeksi, nykyistä useampi väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saisi apua ajoissa.

ETKL:n Joulurauhaa-kampanja jakaa tietoa lähisuhdeväkivallasta ja kerää lahjoituksia vaikeissa oloissa eläville lapsille ja perheille. Keräysvaroilla rahoitetaan esimerkiksi Lasten ja nuorten chatia. Lahjoituksia voi tehdä täällä tai lähettämällä tekstiviestin TURVA10 numeroon 16155 (viestin hinta 10 euroa). 

Apua saatavilla

Apua väkivaltan -chat auttaa nimettömästi arkisin klo 12-18 www.nettiturvakoti.fi 
Väkivaltatyön avopalvelut ympäri Suomea Nettiturvakoti > avopalvelut 
Turvakodit auttavat ympäri vuorokauden. Nettiturvakoti > turvakodit 

Listätiedot

Tiina Muukkonen, kehittämispäällikkö
tiina.muukkonen@etkl.fi
044 526 5256