Haemme ohjaajaa (1) Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:n Hämeenkadun turvakodin työryhmään 1.10.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toimi käsittää pääasiallisesti kaksivuorotyötä, mutta voi sisältää myös yötyötä. Työajoista sovitaan erikseen.

Turvakoti on 9-paikkainen ympärivuorokautinen akuutin kriisityön yksikkö, joka tarjoaa turvaa ja ammatillista apua lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille ja sen uhan alla eläville ikään ja sukupuoleen katsomatta. Työryhmään kuuluu kahdeksan ohjaajaa ja vastaava sosiaalityöntekijä. Ohjaajana vastaat osaltasi suunnitelmallisesta vuorovaikutustyöstä, asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta, asiakkaiden tilanteiden kartoituksesta, yhteistyöstä palveluverkoston kanssa, viikoittaisesta ryhmätoiminnasta ja yhteisötyöskentelystä.

Turvakodin tuki- ja ohjaustyötä tekevällä tulee olla sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto (817/2015, 559/1994, 598/2015) sekä perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön. Arvostamme kriisi- ja traumaviitekehyksen, lastensuojelun, väkivaltatyön ja Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuntemista. Menestyksekäs työtehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tiimi- että asiakastyössä, stressinsietokykyä, dokumentointitaitoja ja kehittävää työotetta. Edellytämme, että suoriudut asiakastyössä suomeksi ja englanniksi, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus ja työaika määrittyvät Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Toimen täyttämisessä noudatetaan koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain1227/2016 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Työsuhteen alkaessa tulee olla suoritettuna voimassaoleva Ensiapu-koulutus sekä hygieniapassi. Alkuperäiset tutkintotodistukset tulee esittää haastattelussa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 2.9.2020 klo 16 mennessä sähköpostilla elina.liikanen@tetuko.fi. Haastatteluihin kutsumisesta ilmoitetaan viikon 36 loppuun mennessä. Haastattelut pidetään 8.9.2020 Mutkakatu 38b