Kansainvälinen kampanjapäivä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan 15.6.

Mitä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan? Miten siihen voi puuttua? Voinko minä tehdä jotakin?

Ikääntyneisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla tarkoitetaan tekoa tai tekemättä jättämistä, joka aiheuttaa ikääntyneelle kärsimystä, pelkoa tai ahdistusta, vaarantaa hänen terveytensä ja hyvinvointinsa tai muulla lailla loukkaa hänen ihmisoikeuttaan.

Kansainvälisen kampanjan tarkoitus on levittää tietoa ikäihmisten kaltoinkohtelusta, väkivallasta ja niiden vastaisesta työstä. Kampanjapäivää vietetään Suomessa usealla paikkakunnalla.

Tampereen Ensi- ja turvakoti ry on perinteisesti ollut järjestämässä Tampereen Tammelan torilla kampanjaan liittyvää tapahtumaa, mutta koronatilanteen vuoksi tapahtumaa ei tänä vuonna järjestetä. Toivomme, että tietoa kampanjasta jaetaan eteenpäin ikäihmisiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun vähentämiseksi.

Tulostettava esite

Lue lisää kampanjasta osoitteesta www.katketytaanet.fi