Tampereen ensi- ja turvakoti ry tuottaa sekä ikäihmisten että lapsiperheiden palveluita. Yhdistyksessä on varauduttu kattavasti Korona viruksen aiheuttamaan tartuntariskiin. Korona tilanteen muuttumista seurataan yhdistyksessä tarkkaan ja tarvittaessa reagoidaan uusin ohjein.

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa olemme kehittäneet erilaisia tapoja omaisille tavata läheisiään. Omaisille on lähetetty kotiin kirje, jossa kerrotaan, millaisia vaihtoehtoja tapaamisiin on. Toivomme, että omaiset sopisivat hoitajien kanssa tapaamisista ajoissa.

Lapsiperheiden avopalvelut

Avopalveluissa palvelut toimivat lähes normaalisti. Monissa palveluissa on lisätty palvelua myös etäyhteyksien, esim. chattejä ja videovälitteisten tapaamisia.

Ensi- ja turvakodit

Ensi- ja turvakodeilla palvelu toimii lähes normaalisti. Palveluissa on huomioitu Korona kriisin aiheuttamat rajoitustoimenpiteet. Tällä hetkellä turvakodeilla on rauhallista.

Lähisuhdeväkivalta

Korona kriisi on vaikuttanut meihin kaikkiin. Monen arki on muuttunut merkittävästi ja arjen muutokset eivät aina ole helppoja tai mukavia. Silloin, kun koti ei ole turvallinen, on avun tarpeesta kerrottava vaikka soittamalla Nollalinjalle (080 005 005) tai olemalla yhteydessä Mutkakadun tai Hämeenkadun turvakodille. Myös Perhekulma Puhurista saa apua lähisuhdeväkivaltaan.

Ota rohkeasti yhteyttä, apua on saatavilla!