Julkaistu Hilmassa 9.3.2020, ilmoituksen numero 2020-041051
PALKKAPALVELUN HANKINTA TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI RY
Vastaukset saatuihin kysymyksiin 24.3.2020

”Palveluntuottajan palkkapalveluun käytettävän ohjelmiston tulee olla yhteensopiva Tilaajan käytössä olevan Tikon kirjanpito-ohjelmiston kanssa.”

Kysymys:
Mitä tässä käytännössä tarkoitetaan ”yhteensopivuudella”? Tarkoitetaanko tällä esimerkiksi sitä, että palkanmaksutietojen tulee siirtyä automaattisesti Tikoniin?
Vastaus:
Palkkaohjelmiston tulee tuottaa kirjanpidon siirtotiedosto joko palkkakausittain tai kuukausittain kustannuspaikkakohtaisesti sellaisessa muodossa, että se on tämänhetkisellä Tikon-kirjanpito-ohjelmistolla noudettavissa. Tikon – ohjelmistossa on mahdollista käyttää esim. ASCII- tai CSV-siirtotapaa.

lisää ohjelmistosta: https://tikon.finago.com/hc/fi/articles/360000689098?input_string=tikon+kirjanpidon+siirtotiedostot

Tampereella 24.3.2020
Tampereen ensi- ja turvakoti ry