Oletko huolissasi lapsestasi? Onko lapsesi kohdannut väkivaltaa? Kuinka teillä riidellään ja sovitaan? Pelkäätkö tunteitasi vauvaa kohtaan? Onko kodin ilmapiiri kaikille turvallinen?

VAUVA- JA VANHEMMUUSTYÖ 0-3-VUOTIAILLE LAPSILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN

Työmuodon tavoitteena on auttaa kaikkein turvattominta asiakasryhmää ja perhettä varhaisessa vaiheessa. Väkivaltaiselle ilmapiirille tai riitaisuudelle altistumisen vaikutuksia jäsennetään, nimetään ja havainnoidaan yhdessä vanhemman kanssa. Tavoitteena on perheen tilanteen rauhoittuminen ja lapsen turvallisuuden lisääntyminen. Vanhempia autetaan tulemaan tietoisemmaksi perheväkivallan vaikutuksista lapsen kasvuun ja kehitykseen, jolloin heidän kykynsä suojata lasta väkivallan vahingoittavilta vaikutuksilta lisääntyy.

Työskentely toteutetaan yhteisissä tapaamisissa lapsen ja vanhemman kanssa sekä Perhekulma Puhurissa että perheen kotona. Työtä tehdään työparina, vanhemmalle ja lapselle nimetään oma työntekijä.

 

LAPSITYÖ 3-17 VUOTIAILLE LAPSILLE JA NUORILLE

Lapsityötä tehdään 3-17 vuotiaiden perheväkivaltaa todistaneiden ja kokeneiden lasten ja nuorten kanssa. Yksilötyössä lapsilla on mahdollisuus purkaa lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kokemuksia ja etsiä oman lapsityöntekijänsä kanssa sanoja tapahtuneille asioille ja niihin liittyville tunteille.  Lapset saavat turvallisesti purkaa kokemaansa iänmukaisin ja toiminnallisin keinoin. Tavoitteena on, että lapsi voimaantuisi, löytäisi ilon ja leikin elämäänsä sekä pystyisi elämään huolettomampaa ja turvallisempaa ikäisensä lapsen elämää. Lapsen tilannetta havainnoidaan ja kartoitetaan. Tarvittaessa hänet ohjataan jatkotyöskentelyyn.

Vanhemmille annetaan lasta / nuorta koskevaa tietoa ja tukea liittyen hänen kokemuksiinsa ja ikätason mukaiseen toimimiseen. Heille annetaan tietoa väkivallan tai väkivaltaisen ilmapiirin vaikutuksesta lapseen. Vanhempia myös tuetaan lapsen havainnoinnissa ja hänen tarpeisiinsa vastaamisessa.

VÄKIVALTATYÖN AVOPALVELUT

Lapsityö
Perhekulma Puhuri
Puutarhakatu 11 C
33210 Tampere

Tia Forsman  050 355 2629,
Anne Tiainen  050 572 8749
lapsenaika@tetuko.fi

Puhurin lasten kehittäjäryhmän ajatuksia

Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Perhekulma Puhurissa on kokoontunut 7-12 vuotiaiden lasten kehittäjäryhmä. Ryhmässä on 6 lasta. Työntekijöinä ovat Anne Tiainen Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n Perhekulma Puhurista ja Reetta Kalliomeri Pelastakaa Lapset ry:stä.

Lasten ajatuksia Puhurista ja unelmia elämään voit lukea ohesta.