Turvakodista turvalliseen kotiin työskentelyn tavoitteena on tarjota perheenjäsenille mahdollisuus sopia arkeen liittyvistä käytännön asioista turvakotijakson aikana, kuten lapsen tapaamisista, sekä suunnata osapuolten välinen keskustelu kriisitilanteen herättämistä ajatuksista turvallisuuden lisäämiseen kaikkien perheenjäsenten näkökulmasta. Tällä tavoin pyritään poistamaan tilanteeseen liittyvää epätietoisuutta kotiin jäävältä osapuolelta ja motivoimaan perheenjäseniä aktiiviseen toimijuuteen koko perheen turvallisuuden parantamiseksi.

Työskentely edellyttää, että kaikki osapuolet sitoutuvat väkivallattomuuteen myös työskentelyn ulkopuolella sekä puheiden, tekojen, että muiden toimiensa osalta. Työskentelyn lähtökohtana on, että kumpikin perheenjäsen on motivoitunut työskentelemään perheen turvallisuuden eteen ja sitoutuu noudattamaan työskentelylle ennalta asetettuja rajoja. Kaikkien perheenjäsenten tulee olla valmiita sitoutumaan väkivallattomuuteen työskentelyn aikana ja sen jälkeen/ulkopuolella.

 

Lisätietoja:

Ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja Jenni Karsio

jenni.karsio@tetuko.fi

p.050 555 0203

 

Lapsiperheiden avopalveluiden johtaja Jaana Vaittinen

jaana.vaittinen@tetuko.fi

p. 050 300 6448