AIKUISTEN KANSSA TEHTÄVÄ TYÖ

Perhekulma Puhurin väkivaltatyö tarjoaa apua kaikille osapuolille, kun perheessä tai parisuhteessa on riitaisuutta, väkivaltaa tai sen uhkaa. Palveluun voi hakeutua pienemmänkin huolen herättyä.

Pelottaako kodin ilmapiiri? Uskallatko sanoa mielipiteesi? Onko suhteessasi väkivaltaa? Kuinka teillä riidellään? Pelottaako omat ajatuksesi tai tekosi?

Jos perheesi tai parisuhteesi tilanne on kriisiytynyt tai muutosvaiheessa, älä epäröi hakea apua. Työskentelyn tavoitteena on tukea äitejä ja isiä omassa vanhemmuudessaan ja auttaa luomaan vaihtoehtoisia toimintamalleja väkivaltaisen toiminnan sijaan. Tapaamiskertojen tiheys määräytyy vanhemman ja koko perheen elämäntilanteen mukaan. Tapaamiset voidaan järjestää yksilö- tai parityöskentelynä.

VANHEMMUUSTYÖ

Vanhemmuustyössä vahvistetaan vanhemman ja lapsen välisen suhteen kehittymistä myös yhdistyksen muissa työmuodoissa. Valvotusti lastaan tapaavien vanhempien on myös mahdollista saada tukea omaan vanhemmuuteensa.

Vanhemmuustyöhön voivat hakeutua myös miehet, jotka tarvitsevat tukea isyyteensä muuttuvassa perhetilanteessa, esimerkiksi vauvan syntymän tai avioeron jälkeen.

 

Väkivaltatyön avopalvelut

Perhekulma Puhuri
Puutarhakatu 11 C
33210 Tampere

Väkivaltatyöntekijä Teija Hollo  p. 050 343 9432

Väkivaltatyöntekijä Liisa Päivärinta p. 050 512 8720

vanhemmuustyö@tetuko.fi