Hei sosiaalityöntekijä!

Koetko paloa kehittämistyöhön? Osaatko heittäytyä erilaisiin tilanteisiin ja nauttia arjen kohtaamisista ihmisten kanssa?

Tampereen ensikodille haetaan sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Ensikoti on aloittanut toimintansa Tampereen Petsamossa vuonna 1952. Olemme kolmipaikkainen kodinomainen laitospalvelu, jossa toimii moniammatillinen työryhmä. Sosiaalityöntekijän lisäksi työryhmään kuuluu kolme ohjaajaa, turvakodin kanssa yhteinen yö-työntekijä sekä ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja.

Työtä ohjaa mm. kriisi-ja traumatyön viitekehys sekä ymmärrys varhaisen vuorovaikutuksen teorioista. Työote on yhteisökuntoutuksellinen. Lisää vaativasta vauvatyöstä voit lukea Ensi- ja turvakotiliiton Vaativan vauvatyön käsikirjasta: https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/etl_vauvatyo-kasikirja_2020

Sosiaalityöntekijänä vastaat ensikodin suunnitelmallisesta asiakastyöstä. Olet tiiviisti ensikodin arjessa mukana osallistuen päivittäiseen toimintaan mm. ohjaamalla vanhempia, vetämällä ryhmiä ja lisäämällä perheiden osallisuutta. Työhön kuuluu myös järjestötoiminnan erilaisia tehtäviä mm. tapahtumien järjestämistä ja vapaaehtoistoiminnan edistämistä. Markkinoit ja kehität ensikotityötä yhdessä johtajan kanssa.

Vuoden 2022 aikana ensikoti on laajentamassa ja kehittämässä toimintaansa. Muutoksen myötä on suunniteltu, että sosiaalityöntekijästä tulee ensikodin lähiesihenkilö ja vastuu yksikön arjen toiminnasta kasvaa. Esihenkilönäsi jatkaa edelleen johtaja, joka myös vastaa yksikön strategisesta johtamisesta. Olethan siis innostunut kehittämään myös johtamisosaamistasi.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 7§:n (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävään valittavan on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 1227/2016 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Palkkaus määräytyy yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaan.

Jos haluat kuulla ja keskustella työpaikasta lisää, voit osallistua Teams-tapaamiseen 16.3. klo.12-13. Mikäli haluat kutsun tapaamiseen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: milka.suuniittu-sakari@tetuko.fi.

Hakemuksen voit jättää 21.3. klo.24:00 mennessä osoitteeseen: milka.suuniittu-sakari@tetuko.