Kotona tehtävä työ räätälöidään asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaan ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa. Jakson pituus määräytyy perheen elämäntilanteen mukaan. Käyntejä voidaan toteuttaa 30 tuntia kolmen kuukauden ajanjaksolla. Jakson päättyessä asiakas ohjataan tarvitsemansa tuen piiriin.

Asiakkaille laaditaan henkilökohtainen asiakassuunnitelma yhdessä hoitavien tahojen kanssa. Asiakassuunnitelman toteutumista seurataan jakson edetessä.  Tiivis yhteistyö perheen sosiaalityöntekijän kanssa takaa perheelle turvallisen ja tuetun siirtymän Ensikodille sekä jakson jälkeen oman kunnan palveluiden piiriin.  Ensikodin työntekijä toi toimia myös työparina kunnan perhetyölle tai muille palveluille. Ensikodin työntekijöillä on sosiaali-tai terveysalan korkeakoulututkinto, pitkä kokemus vaativasta vauvatyöstä sekä terapia-, päihde-ja mielenterveystyön lisäkoulutusta.

Työskentely perustuu luottamukselliseen suhteeseen. Perheen omatyöntekijä tukee perhettä perheen rinnalla kulkien. Perheen omatyöntekijä on avain vaikeiden asioiden käsittelemisessä, sillä omatyöntekijä havaitsee nopeasti muutokset vauvan tai vanhempien voinnissa. Tämä mahdollistaa oikea-aikaisen ja asiakaslähtöisen auttamisen.

Palvelutuotteeseen kuuluu: 

  • omatyöntekijän tuki, ohjaus ja neuvonta
  • viranomaisyhteistyö
  • tarvittaessa saatavilla ovat myös yhdistyksen palvelut: Puhurin isä- ja vanhemmuustyö, lapsityö, perhetuvat, Pikku-Miinan päiväryhmä

Hinta:

kotiin tehtävät käynnit, tapaamiset ensikodin tai yhdistyksen tiloissa, tarvittaessa asiointikäynnit asiakkaan kanssa

  • 60 euroa/tunti yhden työntekijän kotiin tekemä tapaaminen
  • 60 euroa/tunti yhden työntekijän kotiin tekemä tapaaminen yhdessä kunnan työntekijän/yhteistyötahon kanssa
  • 197 euroa/tunti ensikodin työparin kotiin tekemä tapaaminen
  • laskutettavaan työaikaan luetaan matkat asiakkaan luokse ja dokumentointi. Mahdolliset lausunnot laskutetaan tuntihinnalla erikseen.
  • hintaan kuuluu työntekijän matkakustannukset Tampereen sisällä. Ulkopaikkakuntalaisia laskutetaan todellisen hinnan mukaan.

Yhteydenotot:
​Ensikodin sosiaalityöntekijä

Tiia Mäenpää

p. 050 4700749

tiia.maenpaa@tetuko.fi