Kaikkien vauvaperheiden haasteet ja pulmat ovat samoja ja perheiden moninaisuus on nykypäivää. Vaikka perheen muoto poikkeaisi totutusta kolmikosta, äidistä, isästä ja vauvasta, eteen tulee ratkaistavaksi samoja kysymyksiä vauvaperheen jaksamisesta ja riittävästä tuesta vauva-aikana.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry:ssä autetaan vuosittain 700 vauvaperhettä. Perheiden joukossa on paljon sellaisia, jotka eivät edusta perinteistä vauvaperheen mallia. Nykyään tunnistetaankin yhä paremmin erilaiset perheet ja heidän tarpeensa.

– Vauvalle kelpaa monenlainen perhe, muistuttaa Jaana Vaittinen Tampereen ensi- ja turvakoti ry:stä.
– Vauva tarvitsee rakastavan ja hänen tarpeilleen herkän vanhemman. Kaikki vauvat tarvitsevat kuitenkin ihan samoja asioita; kosketusta, vuorovaikutusta, hoivaa ja apua tunteiden säätelyssä.

Vauvat mullistavat perheen elämän olipa kyse vaikkapa sateenkaari-, romani- tai lestadiolaisperheestä. Jokaisen perheen tilanteen arvioiminen ja solmukohtien tunnistaminen yksilöllisesti ja ajoissa on tärkeää. Mikään perhemuoto ei ole riskitekijä vauvalle tai yhdellekään perheen jäsenistä. Olennaista on perheen toimivuus ja aikuisten hyvinvointi sekä perheen ilmapiiri.

– Kaikkien vauvaperheiden tarpeet ovat hyvin samankaltaisia, muistuttaa Tanja Henttonen Ensi- ja turvakotien liitosta.
– Vanhemmat tarvitsevat mm. apua vauvan uneen ja itkuisuuteen, omaan jaksamiseen ja vauvan hoitoon liittyviin kysymyksiin.

Lasten ja perheiden kanssa toimivat ammattilaiset kokevat usein epävarmuutta kohdatessaan monimuotoisia perheitä. Ongelmia voivat aiheuttaa tiedon puute sekä palvelujärjestelmän hajanaisuus. Monimuotoisten perheiden kohtaamisessa pätevät samat periaatteet kuin minkä tahansa perheen kohdalla.  Perheet toivovat palveluissa avoimuutta, nähdyksi ja kuulluksi tulemista.

THLn perheiden hyvinvointia ja jaksamista käsittelevän tutkimuksen mukaan suurin osa vanhemmista voi hyvin, mutta osa kokee tarvitsevansa tukea odotusaikaan ja vauvan syntymän jälkeen, omaan ja puolison jaksamiseen sekä vauvan tarpeisiin vastaamiseen.

Tampereella vauvaperheitä autetaan

Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n Perhetuvat ovat avoimia kohtaamispaikkoja kaikille lapsiperheille. Perhetuvilla on läsnä myös ammattilainen, joka auttaa pulmatilanteissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Päiväryhmä Pikku-Miinaan ja Ensikotiin tullaan silloin, kun perhe tarvitsee vahvempaa tukea.  Päiväryhmä auttaa perhettä esim. silloin, kun vanhempi uupunut ja tuskastunut vauvan hoitoon, arkielämä kaipaa rytmiä ja turvallisuutta tai perheessä on akuutti elämänkriisi. Ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista tukea odotusajalle ja vauvan syntymän jälkeen perheille, joissa on vanhemman masennusta, arjen hahmottamisen vaikeuksia ja tarvetta vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen.

Perhekulma Puhurin väkivaltatyön palvelut tarjoaa apua kaikille vauvaperheen osapuolille, kun perheessä tai parisuhteessa on riitaa, väkivaltaa tai sen uhkaa. Palveluun voi hakeutua pienemmänkin huolen herättyä.

Uniohjauksen puhelinneuvonta auttaa perheitä silloin, kun vauva tai pieni lapsi valvottaa, yöt ovat katkonaisia eikä arkea tahdo jaksaa.

Vauvafoorumi 2018 – Monenlaiset vauvaperheet 15.-16.11.2018, Puistotorni, Tampere

Vauvafoorumi kokoaa 150 vauvaperhettä työssään kohtaavaa ammattilaista Tampereelle. Foorumi tarjoaa ammattilaisille tietoa ja tukea erilaisten vauvaperheiden kohtaamiseen ja auttamiseen.

Vauvafoorumissa keskustelemme vauvojen elämästä sateenkaariperheissä, romaniperheissä, lestadiolaisperheissä ja vauvaperhekommuunissa. Vauva voi elää turvallista elämää vanhempansa kanssa vankilassa. Vanhempien ero tai vanhemman masennus ei vahingoita vauvaa, jos vanhempi saa riittävästi tukea itselleen.

Vauvafoorumi päättyy perjantaina 16.11. klo 15 Vauvaperheille suunnattuun maksuttomaan tapahtumaan. Vauvaperheen tähtihetkessä on vauvasirkusta, tähtituokioita vauvan kanssa ja tuote-esittelyjä.

 

Lisätietoa

Jaana Vaittinen
avopalveluiden johtaja, Tampereen ensi- ja turvakoti ry
p. 050 300 6448

Tanja Henttonen
asiantuntija, vaativa vauvatyö, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 0400 225 583