29.4.2021 9-11 Webinaari

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen järjestämä sisäinen koulutus Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksille.

29.4 klo 9–11 Emotionaalisesti ja eettisesti kuormittavan työn vaikutukset työntekijöihin.

– Työyhteisön ja organisaation kyky tunnistaa sijaistraumatisoitumisen ja eettisen stressin riskit ja ehkäistä niiden negatiivisia vaikutuksia on tärkeää. Traumatietoinen työote ylläpitää työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemusta, ja voi auttaa hyvään yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Kouluttajana Riitta Ylikomi.

Ilmoittaudu tästä 22.4 mennessä.

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Koulutuksessa on kolme osaa (18.3.2021 klo 13–15 ”Kasaantunut trauma, vapaa tahto ja valinnat elämässä – mikä on päihteiden käytön hyvä tarkoitus?” sekä 8.4.2021 klo 13–15 ”Väkivallan muodot, puheeksi ottaminen, palveluohjaus ja Naisten Linjan palvelut”), jotka muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden.  Jokaisen kerran jälkeen osallistujat saavat pohdittavaksi tehtäviä, joita on tarkoitus käydä läpi omassa tiimissä tai yksikössä. Tehtävissä peilataan opittua omaan työhön. Parhaimman hyödyn kokonaisuudesta saa osallistumalla kaikkiin osuuksiin ja työstämällä teemoja koulutuskertojen välissä. On kuitenkin myös mahdollista ilmoittautua vain yksittäiseen kertaan.

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEA:n rahoittama valtakunnallinen hanke. Osahankkeina olivat mukana Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. NEA:n päätavoitteena on ollut poistaa naisten asunnottomuutta asumispolkuja turvaamalla. Yhtenä keinona on ollut ammattilaisten kouluttaminen naiserityisistä teemoista.

Osallistumislinkki saapuu s-postiin koulutusta edeltävänä päivänä. HUOM! Ilmoittautumisesta ei tule erillistä vahvistusta!

Lisäkysymykset: pilvi.azeem@ysaatio.fi